Neravų piliakalnis

Tai vienas iš keleto piliakalnių esančių Vilniaus miesto teritorijoje.

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Neries kairiajame krante. Aikštė trikampė, pailga Šiaurės rytų – Pietvakarių kryptimi, 60 m. ilgio, 41 m pločio Pietvakarių krašte. Pylimas 40 m ilgio, 1,5 m. aukščio, 10 m pločio, už kurio yra 6 m pločio, 1 m gylio griovys. Rytų – Šiaurės rytų aikštelės krašte yra pylimas 15 m ilgio, 0,5 m aukščio, 7 m pločio.

Šlaitai statūs, 12-25 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, rytinis šlaitas – griovos, apaugęs pušimis, su retu pomiškiu. 50 m į Pietus yra V-X a. Grigiškių pilkapynas (tyrinėtas 1972, 1974-1977 m.) Rasti vertingi radiniai – titnaginės skeltės, strėlių antgaliai, lipdytinės brūkšniuotosios keramikos šukės saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečio viduriu – 2 tūkstantmečio pradžia.


Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Lietuvos piliakalniai. Atlasas. – Vilnius, 2004.- T.3,  p. 336.
  2. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 41.

Leave a Reply