vokes upe3

Vokės upė ir jos slėnis

Vokė, kuria teka Merkio aukštupio vandenys, yra Merkį ir Nerį jungiančioji upė. Vandens turistai ja plaukia abiem kryptimis – pasroviui ir prieš srovę. Vokės baseinas yra plačiame ir uždurpėjusiame Pronerio-Promerkio slėnyje. Upė prasideda Baltosios Vokės durpyne, Papio ežere. Nuolydis aukštupyje iki Vaidotų kaimo nedidelis – 30 cm/km. Tačiau antrojoje kelio pusėje (19 km) Vokė nukrenta Skaityti plačiau.

neravu piliakalnis4

Neravų piliakalnis

Tai vienas iš keleto piliakalnių esančių Vilniaus miesto teritorijoje. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Neries kairiajame krante. Aikštė trikampė, pailga Šiaurės rytų – Pietvakarių kryptimi, 60 m. ilgio, 41 m pločio Pietvakarių krašte. Pylimas 40 m ilgio, 1,5 m. aukščio, 10 m pločio, už kurio yra 6 m pločio, 1 m gylio griovys. Rytų – Šiaurės Skaityti plačiau.

akvedukas

Akvedukas

Grigiškių popieriaus fabriko savininko Grigo Kureco 1930 m. pastatytas 800 m. ilgio gelžbetoninis akvedukas – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Į kultūros vertybių registrą įrašytas 1993 m. (unikalus objekto kodas 14741). Toks akvedukas yra vienintelis Lietuvoje.  Akveduko statinio liekanas galima išvysti dešinėje automagistralės Vilnius – Klaipėda pusėje, prie „Grigiškių“ fabriko. Pirminė akveduko paskirtis buvo tokia: Skaityti plačiau.