Koplytstulpis

Ilgą laiką prie pagrindinių kelių į miestą buvo statomos koplytėlės, turėjusios keliautojui palinkėti geros kloties. Šiandien dar galima išvysti vieną tokį, liaudiškojo klasicizmo smulkiosios architektūros objektą, Dariaus ir Girėno gatvėje, Naujininkuose, prie devynaukščio namo, apleistą bokštelio pavidalo statinį, XIX a. pradžioje pastatytą plytinį, tinkuotą koplytstulpį.

1973 m. jis buvo restauruotas. Vietos gyventojų teigimu, viršutinės dalies centrinėje dalyje būta šv. Jurgio skulptūrėlės. Arkų skliautai buvo dažyti mėlynai. Dabar koplytstulpis gerokai apleistas. Prie koplytstulpio Naujininkuose kadaise ėjo svarbus kelias, o šiandien gatvė labiau primena akligatvį ar pėsčiųjų taką.

1858 m. Vilniuje pradėti kloti pirmieji geležinkelio bėgiai. Jų, kartu ir būsimosios stoties vieta, perkirto senąjį Šv. Stepono traktą, atskirdama bažnyčią nuo koplytstulpio. 1921 m. Vilniaus plane matomas senojo trakto trūkis ties geležinkeliu, o taip pat kairiau besiformuojanti atšaka, vedanti į miestą jau per geležinkelio viaduką. 1957 m. jau matyti pilnavertė Aerodromo gatvė (dab. Dariaus ir Girėno), einanti tiesiausiu keliu nuo oro uosto iki geležinkelio viaduko, tačiau senojo Šv. Stepono trakto dalis Naujininkuose vis dar žymima kaip pilnavertė gatvė. 1972-1975 m. koplytstulpį apsupa keturi devynaukščiai raudonų plytų bendrabučiai.

Dar prieš statybas, kad būtų apsaugota, Šv. Jono Nepomuko (vienas populiariausių globėjų Lietuvos koplytėlėse) skulptūra iškeldinama į Lietuvos nacionalinio muziejus fondus. Susidariusi trikampė erdvė tarp senojo trakto ir naujosios Aerodromo g. atšakos panaudojama kaip viešojo transporto žiedas. Su laiku gatvelė tarp Dzūkų ir Dariaus ir Girėno gatvių tampa akligatviu, stataus šlaito įveikimui pastatomi laipteliai. Žvelgiant į 2016 m. žemėlapį, vis dar galima brėžti beveik tiesią liniją nuo Dariaus ir Girėno g. iki Rūdninkų g. bei pastebėti, jog šalia jos, kaip ir senais laikais, ramiai sau stovi Šv. Stepono bažnyčia ir koplytstulpis keliautojams, o apie praeitį primena dar ir vietomis iš po sutrūkusio asfalto išlendantys grįsto kelio akmenys Naujininkuose.


Informacijos šaltiniai:

  1. Bučas, Jurgis. Koplytėlė S. Dariaus ir S. Girėno g. 10. – Iliustr. // Vilniaus architektūra. – Vilnius, 1985, p. 74-75.
  2. Ekskursija po Vilnių: istorinė stotelė tarp Naujininkų bendrabučių
  3. Istorinė stotelė tarp Naujininkų bendrabučių
  4. Kazlauskas,  Albertas. Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferija.- Vilnius, 2017, p. 163-166.
  5. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T. 1, p. 123.
  6. Miesto periferijos įvairovė – vienoje knygoje
  7. Vilniaus miestas / Naujininkų seniūnija / Naujininkai

Leave a Reply