Pirmoji radijo stotis Vilniuje

Pastatas pastatytas 1905 m. pagal architekto E. Dombrowskio projektą. Dviejų aukštų mūrinis namas yra vieta, kur 1927 m. įsikūrė pirmoji radijo stotis Vilniuje. Tais metais Vilniaus radijo technikos biuras dabartiniame Gedimino prospekte surengė pirmąją viešąją radijo transliaciją, kuri vyko per Kaziuko mugę kovo 4 d. Buvo skaitoma paskaita apie Šaulių sąjungą, vėliau dvi valandas transliuotas koncertas. Nutarus turėti reguliarų radiją Vilniuje, centrinis Lenkijos radijas išsinuomojo pastatą Žvėryne ir 1927 m. lapkričio 18 d. Pradėjo nereguliarias, o nuo gruodžio 4 d. – reguliarias transliacijas. Signalo aprėptis tuo metu tebuvo 10 – 15 km, antena kabėjo tarp dviejų 42,5 m aukščio stiebų, iš kurių vienas buvo metalinis, kitas – medinis. Kauno ir Minsko radijo stotys tuo metu buvo galingesnės.

Viena iš Vilniaus radiofono užduočių buvo atremti antilenkiškus pasisakymus, skambėjusius kaimyninių radiofonų laidose, kurios buvo girdimos ir Vilnijoje, todėl 1931 m. jį sustiprino nauja siunčiamoji stotis Liepkalnyje. Studija liko Žvėryne iki 1935 m. spalio 25 d. kai persikėlė į Gedimino prospektą, dabartinį Vilniaus mažojo teatro pastatą. Vilniaus radiofono arba Polske Radio Wilno šaukiniu iki pat karo pradžios 1939 m. rugsėjį buvo paprastas gegutės kukavimas. Radijo programoje, transliuotoje iš Žvėryno skambėjo rečitaliai, poezijos vakarai, transliuotos laidos baltarusių ir lietuvių kalbomis. Iki pat karo pradžios kasdien transliuotos Šv. Mišios ir Aušros Vartų koplyčios. Vilniaus radiofonas transliavo pirmą Lenkijoje originalų radijo spektaklį „Kęstučio laidotuvės“ (Pogrzeb Kiejstuta), kurį parašė stoties direktorius (1927 – 1935) Witoldas Hulewiczius, Vilniaus lietuvių veikėjo Rapolo Mackonio liudijimu, simpatizavęs lietuviams. Pastarąjį vokiečių naciai sušaudė prie Varšuvos 1941 m. Lenkijoje 1995 m. įsteigtas jo vardo apdovanojimas už nuopelnus poezijos, dramaturgijos srityse.

Buvusios radijo stoties pastatas išlaikė savo pirmines formas, dabar netoli jo veikia Vaiko raidos centras. 2009 m. ant namo atidengta memorialinė lenta lietuvių ir lenkų kalbomis pirmajai Vilniaus radijo stočiai. Kaune pirmoji radijo stotis įsteigta metais anksčiau nei Vilniuje.

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

    1. Kazlauskas, Albertas. Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferiją. -Vilnius, 2017. – p. 220 – 223.
    1. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015. – P. 290.
    2. Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006. – P. 232.

Leave a Reply