Paminklas 1830–1831 m. sukilimo dalyviams žuvusiems mūšyje bandant paimti Vilnių.

1831 m. birželio 19 d. įvykusiose Panerių kautynėse generolo Antano Gelgaudo sukilėliai pralaimėjo spėjusiems persigrupuoti Rusijos imperijos kariuomenės daliniams. Prie išlikusios kapinių koplyčios buvo įsikūrusios centrinės rusų kariuomenės pozicijos, keturi batalionai vadovaujami D. Osten-Sakeno.  Antano Gelgaudo dalinius (apie 12 600 sukilėlių), lėtai žygiuojančius link Vilniaus, Panerių kautynėse sustabdė generalgubernatoriaus siųsta kariuomenė.

Po nesėkmingo bandymo užimti Vilnių sukilėliai atsitraukė į Raseinius, vėliau bandė užimti Šiaulius, tačiau irgi nesėkmingai, tuomet atsitraukė į Kuršėnus, iš kur pasidalino į kelias dalis ir esminio pasipriešinimo nebeliko.

Antanas Gelgaudas – 1831 m. sukilimo vadas Lietuvoje. 1830 m. vadovavo lenkų sukilėlių daliniams, buvo paskirtas vyriausiuoju sukilėlių vadu. 1831 m. sudarė Laikinąją lenkų centrinę vyriausybę Lietuvoje. Jo vadovaujama kariuomenė puolė Rusijos armiją ir paėmė Kauną, tačiau pralaimėjo kautynes ties Paneriais, Šiauliais ir buvo priversta trauktis. Prūsijos pasienyje A. Gelgaudą nukovė juo nusivylęs sukilėlių karininkas.

2001 m. birželio 6 d. žuvusiems sukilėliams atminti šalia Panerių kapinių koplyčios pastatytas paminklas žuvusiems sukilėliams atminti.

Informaciją parengė:

Augustė Juodėnaitė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Pasižvalgymas po Vilnių: miesto mikrorajonai. Paneriai. 
  2. Sliesoriūnas, Feliksas. 1830-1831 m. sukilimas Lietuvoje. – Vilnius, 1974. – 468 p.
  3. Urbaitytė, Kristina. Pasivaikščiojimas pakampėmis: Senasis kelias Vilnius – Kaunas. 

Leave a Reply