Lietuvos edukologijos universitetas (LEU)

1935 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos vyriausybė įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyklą – dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, kurio pagrindinis uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 m. kovo mėnesį, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, institutas buvo evakuotas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, buvo perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu.

1941 m. gegužės mėn. institutas pertvarkytas į keturmetę aukštąją mokyklą. 1943 m. kovo mėn. uždarytas, 1944 m. atkurtas. 1944–1946 m. prie jo veikė Vilniaus mokytojų institutas. 1945 m. pradėjo veikti neakivaizdinis, 1966 m. vakarinis skyrius. 1960 m. pastatyti nauji rūmai, 1978 m. fizikos korpusas. 1990 m. kovo 11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus pedagoginiame institute buvo pradėtas mokymo ir administracinio darbo pertvarkymas.

1992 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba suteikė Vilniaus pedagoginiam institutui universiteto statusą, patvirtino universiteto statutą, ir nuo tada jis vadinamas Vilniaus pedagoginiu universitetu. 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu universiteto pavadinimas pakeistas į Lietuvos edukologijos universitetą.
1935 m. savo veiklą pradėjo ir Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „Ave vita“. Coras – ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinių konkursų dalyvis ir laureatas. O nuo 1954 m gyvuoja ir LEU dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, kuriame šoka, dainuoja, groja įvairių specialybių studentų, būsimųjų mokytojų. Nuo 1973 m. aktyviai įvairiuose renginiuose dalyvauja ir folkloro ansamblis „Poringė“, kuris puoselėja ir populiarina tradicinį lietuvių folklorą, skatina saugoti Lietuvos etninės kultūros paveldą. NNNa, o universitete veikiančios dramos studijos tikslas – sudaryti sąlygas studentų kultūrinei ir kūrybinei raiškai. Taip pat 1994 m. savo veiklą pradėjo kamerinės muzikos ansamblis „Credo“. Tai studentų kolektyvas, kurio nariai keičiasi kone kasmet. Ansamblis atlieka populiarios muzikos kūrinius.

Lietuvos edukologijos universiteto rektoriai:
Nuo 1935-09-18 – Respublikos pedagoginis institutas
Vytautas Soblys (1935–1937)
Mečislovas Mačernis (1937–1940)
Jonas Laužikas (1940–1941)
Albinas Liaugminas (1941–1943)

Nuo 1944-11-14 – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
Jonas Alekna (1944)
Povilas Brazdžiūnas (1944–1945)
Jonas Laužikas (1945–1946)
Antanas Šurkus (1946–1947)
Adolfas Jucys (1947–1948)
Jonas Šalkauskas (1948–1950)
Marcelinas Ročka (1951–1955)
Juozas Mickevičius (1955–1960)
Vytautas Uogintas (1960–1979)
Jonas Aničas (1979–1989)

Nuo 1992-05-20 – Vilniaus pedagoginis universitetas
Saulius Razma (1989–1993)
Antanas Pakerys (1993–2003)
Algirdas Gaižutis išrinktas 2003-03-26
Nuo 2011-05-19 – Lietuvos edukologijos universitetas
Algirdas Gaižutis išrinktas 2003-03-26

Pavadinimų kaita:
1935–1939 m. Respublikos pedagoginis institutas
1939–1992 m. Vilniaus (Tautų draugystės ordino valstybinis) pedagoginis institutas
1992–2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas
Nuo 2011 m. Lietuvos edukologijos universitetas

Informacijos šaltiniai:

  1. Apie universitetą.
  2. Istorija.
  3. Jubiliejus.
  4. Lietuvos edukologijos universitetas.
  5. Lietuvos Edukologijos universiteto istorijos bruožai 1935-2015 m.
  6. Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas.

Leave a Reply