Akvedukas

Grigiškių popieriaus fabriko savininko Grigo Kureco 1930 m. pastatytas 800 m. ilgio gelžbetoninis akvedukas – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Į kultūros vertybių registrą įrašytas 1993 m. (unikalus objekto kodas 14741). Toks akvedukas yra vienintelis Lietuvoje.  Akveduko statinio liekanas galima išvysti dešinėje automagistralės Vilnius – Klaipėda pusėje, prie „Grigiškių“ fabriko.

Pirminė akveduko paskirtis buvo tokia: didžiuoju (Vokės upelio) kanalu ir akveduku tekantis vanduo buvo naudojamas hidroelektrinei. Mažasis (Merkio-Vokės) kanalas tiekė vandenį į fabriką, popieriaus gamybai, o taip pat buvo naudojamas vandens lygiui reguliuoti. Išlikęs akvedukas ir didysis bei mažasis kanalai – užtvankų liekanos. Mažasis kanalas iki šiol veikia ir popieriaus fabrikui tiekia vandenį. Gelžbetonio statinio ilgis – 800m; skerspjūvis – 4,7 x 2,8; kanalas ir užtvanka – 8 metrai; kanalas su pylimu – 8 metrai.

Dabartiniu metu šis hidroenergetinis įrenginys netekęs savo reikšmės ir yra apleistas. Sovietiniais laikais per vidurį akvedukas buvo išsprogdintas, o po juo buvo sustatyti garažai, sandėliai. Viršutinėje akveduko  dalyje nutiestos šiluminės trąsos.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Įdomiausi Lietuvos technikos paminklai. – Kaunas, 2013, p. 147 – 148. .
  2. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 41.

Leave a Reply