Šv. Kazimiero bažnyčia

Nors Lietuvoje ir esama daugiau barokinio stiliaus pastatų, tačiau Šv. Kazimiero bažnyčia išsiskiria savo unikalumu. Pirmiausiai tai yra vienintelė bažnyčia Lietuvoje, kuri buvo pastatyta pagal Romos Jėzaus (Il Gesu) bažnyčios pavyzdį, o bažnyčios bokštus puošia karališkoji karūna.

Šv. Kazimiero bažnyčia skirta Lietuvos ir žmonių pasišventusių viešajai tarnybai užtarėjui ir globėjui – Šv. Kazimierui. Šventasis Lietuvoje dar laikomas amatininkų ir Vilniaus vyskupijos globėju.

Šv. Kazimieras buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnus. Jis gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, o iš gausios valdovo šeimos jis išsiskyrė dvasingumu ir pamaldumu. Taip pat nesišalino ir valstybės reikalų, bet veikiau iš pagarbos tėvui. Tačiau tikėjimas buvo kur kas svarbesnis. Teigiama, kad kartais ryte jį būdavo galima rasti prie užrakintų bažnyčios durų. Galiausiai, susirgęs džiova pakeliui į Vilnių, 1484 m. kovo 4 d. mirė Gardine. Jis buvo palaidotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, jo vardo koplyčioje. Žmonių įsitikinimą karalaičio šventumu XVII a. pradžioje patvirtino popiežius Klemensas VIII. 1636 m. Šv. Kazimieras paskelbtas Lietuvos dangiškuoju Globėju.

Bažnyčia pradėta statyti 1604 m. Jėzuitų iniciatyva. Ji buvo skirta 1602 m. kanonizuotam Šv. Kazimierui pagerbti. Statyboms vadovavo jėzuitai. Bažnyčios statybų rėmėjai buvo – Žygimantas III, LDK kancleris Leonas Sapiega ir kiti.  Bažnyčia konsekruota 1635 m., nors pamaldos pradėtos laikyti jau anksčiau.


Bažnyčia daugelį kartų nukentėjo dėl gaisrų, ypač skausmingai 1655 ir 1749 metais. Po pastarojo gaisro bažnyčią atstatė Tomas Žebrauskas. Architektas bažnyčios kupolui suteikė laipsniuotą formą, suprojektavo didįjį altorių. Viduje buvo nutapytos Šv. Kazimiero gyvenimą vaizduojančios freskos.

Tačiau, 1949 m. sovietų valdžia Šv. Kazimiero bažnyčią uždarė. Joje buvo įrengtas vyno sandėlis, sunaikintas visas bažnyčios inventorius, nebuvo išsaugotas altorius, paveikslai, vargonai, varpai. O nuo 1963 m. bažnyčioje įkurdintas Ateizmo muziejus. Po 25-erių metų, 1988 m. spalio mėn. Šv. Kazimiero bažnyčia buvo sugrąžinta tikintiesiems. Atlikus intensyvius restauravimo bei atstatymo darbus, 1991 m. kovo 3 d. arkivyskupas  Julijonas Steponavičius ją atšventino. Bažnyčia vėl vykdė savo įprastą darbą, o šiuo metu joje vis dar darbuojasi Lietuvos jėzuitai.

Šv. Kazimiero bažnyčia – vienas gražiausių baroko paminklų Vilniuje. Ji pastatyta pagal Romos Jėzaus (Il Gesu) bažnyčios pavyzdį, tačiau skirtingai nuo jos, turi du pagrindinio fasado bokštus.  Bažnyčios planas sudaro lotynišką kryžių. Išorėje jį vainikuoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūnos formos žibintas.

Dabar bažnyčios vidų puošia trys vėlyvojo baroko stiliaus dirbtinio marmuro altoriai. Paveikslus nutapė (1993 m.) dailininkas Antanas Kmieliauskas. Didžiajame altoriuje: „Kristaus prisikėlimas” ir „Šv. Kazimieras“, šoniniuose: „Šv. Andriejus Bobola“ ir „Šv. Ignacas Lojola“.

Nuo pat Šv. Kazimiero bažnyčios šventinimo, kiekvieną sekmadienį po 12 val. Šv. Mišių, vyksta religinės muzikos ir susikaupimo pusvalandžiai (koncertai). Juose dalyvauja žinomi Lietuvos muzikiniai kolektyvai, vargonininkai ir solistai.

Informaciją parengė:

Aistė Oškinytė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Mickevičiūtė Karolina. Vilnius: vadovas po miestą:  istorinis Vilnius. lankytini objektai, naudinga informacija. – Vilnius, 2009. – 168 p.
  2. Venclova Tomas. Vilnius: vadovas po miestą. – Vilnius, 2007. – 215 p.
  3. Viliūnienė, Gina, Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. –Vilnius, 2012, p. 68–75.

Leave a Reply