Vilniaus universiteto bibliotekos paminklinės durys

1996 metais 450-ųjų Martyno Mažvydo Katekizmo metinių išvakarėse, nutarta pažymėti vietą, kur pirmoji knyga lietuvių kalba yra saugoma. Skulptoriui Jonui Meškelevičiui (1950 – 2005) pasiūlyta idėja sukurti memorialines duris Vilniaus universiteto bibliotekai ir ant jų pavaizduoti svarbiausius Lietuvos kultūros faktus ir asmenybes. Rektoriaus įsaku buvo suburta Komisija, kurią sudarė profesorius Benediktas Juodka, profesorius Domas Kaunas, profesorius Algirdas Šidlauskas, profesorius Vygintas Bronius Pšibilskis, profesorė Eugenija Ulčinaitė, Vilniaus universiteto direktorė Birutė Butkevičienė ir jos pavaduotoja Irena Krivienė. Jie nusprendė, kurie faktai ir asmenybės turi būti pavaizduoti ant durų.

Komisijos sprendimu durų viršuje atsidūrė bronziniai Kristupo Radvilos Našlaitėlio, 1575 m. spaustuvės Vilniuje įkūrėjo ir 1613 m. pirmojo originalaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapio sudarytojo ir leidėjo, Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus, kuris 1570 m. įkūrė Jėzuitų kolegiją ir biblioteką, popiežiaus Grigaliaus XIII, kuris 1579 m. spalio 30 d. patvirtino bule Vilniaus universiteto įkūrimą, kardinolo Jurgio Radvilos, universiteto mecenato, kuris popiežiaus išprašė akademijos teisių kolegijai, Žygimanto Augusto, karaliaus ir didžiojo kunigaikščio, kuris padovanojo 4-5 tūkstančių knygų kolekciją bibliotekai, karaliaus ir didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro, kuris 1579 m. balandžio 1 m. išleido įsaką dėl Vilniaus jėzujitų kolegijos reorganizavimo į akademiją, bareljefai.

Viduryje durų yra universiteto herbas, žemiau įrašas: pirmajai lietuviškai knygai 1547 – 1997. Viršutinėje durų dalyje pavaizduotas pirmas M. Mažvydo „Katekizmo“ puslapis, šalia jo – Mikalojaus Daukšos „Postilė“, truputį žemiau – dviejų universitetų – Karaliaučiaus ir Vilniaus atvaizdai. Pavaizduoti ant durų ir kitos žymiausios lietuvių kultūros istorijos asmenybės: pirmasis lietuvių lingvistas Konstantinas Sirvydas, lietuvių literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis, istoriografijos pradininkas Simonas Daukantas, Lietuvos švietėjas Motiejus Valančius, Jonas Basanavičius, Jurgis Bielinis, Vincas Kudirka, Vaclovas Biržiška, Mykolas Biržiška, Vincas Mykolaitis – Putinas.

Durų apačioje yra Justino Marcinkevičiaus knygos „Žinių medis“ ištrauka: „Tiems žmonėms, žodžio stogą kėlusiems, toms knygoms, mūsų lopšį supusioms“.

Vilniaus universiteto paminklinės durys buvo iškilmingai atidarytos 2001 metų gegužės 21 dieną.

 Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Vilniaus universiteto bibliotekos paminklinės durys pirmajai lietuviškai knygai. 
  2. Žodis apie Vilniaus universiteto biblioteką 2001 metais. 

2 thoughts on “Vilniaus universiteto bibliotekos paminklinės durys

Leave a Reply