Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Vienintelė katalikų bažnyčia Vilniaus Žvėryno rajone, vienintelė neoromaninio stiliaus bažnyčia Vilniuje.

1907 m. miesto valdžia paskyrė sklypą bažnyčiai statyti ir 1911 m. prasidėjo statybos darbai, kuriems vadovavo Šv. Rapolo parapijos klebonas kunigas Janas Adamovičius. Jos planas romėniško kryžiaus forma, 50 m ilgio, 32 m pločio, 23 m aukščio.

1914 m. išmūrytos sienos, darbai sustojo prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. 1923 m. vyskupas Jurgis Matulaitis įsteigė parapiją ir nustatė jos ribas; pirmajam klebonui kun. Anicetui Butkevičiui vadovaujant, iki 1925 m. išmūryti skliautai, vidus ištinkuotas ir baltai išdažytas; dėl pasaulinės ekonominės krizės (apie 1930 m.), dėl karų ir okupacijų liko nepastatyti bažnyčios bokštai, tačiau nuo tų metų ji atidaryta parapijiečiams.

1956 m. vyskupas Julijonas Steponavičius konsekravo bažnyčią, ir  ji nuo tol veikė be pertraukos.

1969 – 1990 m. klebonavo kun. Stanislovas Lidys: tuo metu įrengta puošni presbiterija su didžiuoju altoriumi ir puošnios klausyklos, vitražiniai šv. Kazimiero, šv. Cecilijos ir palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslai (vadovas Zigmantas Laurinaitis), gražiai sutvarkyta bažnyčios aplinka.

1994 kardinolas Audrys Juozas Bačkis pavedė parapiją aptarnauti vienuoliams marijonams.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informaciniai šaltiniai:

  1. Viliūnienė, Gina, Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. –Vilnius, 2012, p. 322–327.
  2. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapija. 

Leave a Reply