Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljonas

Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas – vienas iš Vilniaus universiteto fakultetų, kuriame ruošiami visų pakopų fizikos, elektronikos inžinerijos specialistai. Šalia fakulteto veikia Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija.

Apskritai Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija žinoma, kaip seniausia Rytų Europoje ir ketvirtoji pasaulyje astronomijos observatorija. 1753 m. įkurta astronomo ir matematiko Tomo Žebrausko iniciatyva su jos rėmėjos Elžbietos Oginskaitės-Puzinienės parama. 1876 m. observatorijoje kilo gaisras, kuris ją smarkiai suniokojo ir po penkerių metų observatorija buvo uždaryta. Vertingi duomenys, leidiniai ir aparatūra buvo perkelta įvairioms Rusijos įstaigoms. Astronomija Lietuvoje atsigavo tik tarpukario metais (1921 m.), kuomet lenkų okupuotame Vilniuje, Čiurlionio gatvėje buvo išskirtas sklypas ir pastatyti keli bokšteliai. Observatorijai 1922-1941 m. vadovavo lenkų astronomas ir matematikas Vladislavas Dzievulskis. Po Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai buvo nuspręsta Vilniaus ir Kauno universitetų observatorijas sujungti į vieną, bet prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas sutrukdė. Vėliau, 48 cm teleskopas buvo perkeltas į Simeizo observatoriją Kryme (Ukraina), o po to – į geresnių astroklimatinių sąlygų vietą – Maidanako observatoriją. Pastačius Molėtų astronomijos observatoriją, į ją buvo perkeltas 63 cm skersmens teleskopas.

M. K. Čiurlionio gatvėje observatorijos paviljonas pastatytas 1925-1933 m., remontuotas 1980, 1994 m. Autorius buvo inžinierius, architektas Juzefas Ufnalevskis. Paviljono stilius priskyriamas istorizmo laikotarpiui su klasicizmo bruožais.

Informacijos šaltiniai:

  1. Observatorijos pastatų ansamblio astronomijos paviljonas.
  2. Observatorijos pastatų ansamblis.
  3.  Pocevičius,  Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016.- P. 207.
  4. Vilniaus universiteto astronomijos observatorija.
  5. Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas.

Leave a Reply