Atlantai

Dvi dekoratyvinės skulptūros, kurias XIX a. iš betono sukūrė skulptorius Pranciškus Andriolis (Francesco Andriolli) ir jo mokinys Juozapas Kozlovskis. Galima spėti, kad atlantai pastatyti apie 1860 metus. Vaizduoja barzdotus vyrus, virš galvos sunertomis rankomis remiančius pagrindinio fasado balkoną. Nuogos figūros žemiau juosmens pereina į keturkampius, siaurėjančius stulpus, papuoštus draperijomis ir gėlių girliandomis. Figūros statiškos, kresnų proporcijų, apibendrintai modeliuotos, išryškinti krūtinės ląstos ir rankų raumenys. Kartu su fasado frontone įkomponuotu reljefiniu Tiškevičių herbu skulptūros yra plastinis rūmų akcentas. Pirmasis atlantais – graikų mitologijos personažais, rėmusiais dangaus skliautą savo rūmus papuošė LDK lauko etmonas Liudvikas Tiškevičius. Jo Varšuvos rūmų balkoną laikančius keturis atlantus 1787 m. sukūrė skulptorius Andre le Brunas.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Pocevičius, Darius.100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016, p. 284.
  2. Stankevičienė, Regimanta.  Atlantai. // Paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T.1, p. 496.

Leave a Reply