Mineralų muziejus

Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute veikiantis muziejus kaupia ir saugo mūsų planetos pagrindinius mineralus ir uolienas. Nedidelėje patalpoje sukaupta kolekcija atspindi didelę Žemės plutos sudėties įvairovę. Muziejuje yra 77 kolekcijos, kuriose sukaupta daugiau nei 4500 eksponatų: mineralų, uolienų, meteoritų, fosilijų, taip pat juvelyrinių dirbinių. Pradžią muziejui davė mineralų, uolienų ir jų dirbinių kolekcija, kurią 1965 m. Lietuvai padovanojo Sverdlovske (dabartiniame Jekaterinburge) gyvenęs lietuvis Alfonsas Žukelis (1899-1977).

Kolekcija atkeliavo į tuometinę Geologijos valdybą – 14 dėžių su įvairiaspalviais mineralais, uolienomis, iš viso 2100 eksponatų iš įvairių pasaulio vietų. Gyvendamas Jekaterinburge, A. Žukelis kolekciją pradėjo rinkti jaunystėje, dar 1913 metais, ir rinko daugiau negu 50 metų, vaikščiodamas po karjerus ir sąnašynus. Daug metų dirbo mineralogu, kasmet organizuodavo ekspedicijas po Uralo, Užbaikalės, Sibiro, Vidurinės Azijos, Kolos, Kaukazo, Krymo, Tolimųjų Rytų naudingųjų iškasenų telkinius. Muziejaus kūrimas buvo patikėtas geologei Vladai Gurklienei, kuriai buvo patikėtas kolekcijos tvarkymas. 1966 metais muziejus pakvietė pirmuosius lankytojus. Muziejaus iniciatyva 1967 – 1968 metais Lietuvos mokykloms buvo paruošti šalies naudingųjų iškasenų rinkiniai.

1972 metų gruodžio 1 dieną muziejus perkeltas į naujai pastatyto Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo instituto pastatą ir ilgam tapo neatsiejama jo dalimi. 1973 metais jam taip pat perduotas Dailės muziejuje nuo 1967 metų saugotas A. Žukelio spalvotų mineralų ir juvelyrinių dirbinių rinkinys. 1975-1977 m. muziejų papildė V. Gurklienės ir dailininkės Jadvygos Grišiūtės paruošta Žemės raidos geochronologinė lentelė, Lietuvos pagrindinių sluoksnių geologinis žemėlapis, stratigrafiniai pjūviai. Antrą pagal dydį 200 pavyzdžių kolekciją padovanojo 1999 metais Klaipėdoje gyvenantis jūrininkas ir kolekcininkas Vykintas Matuzevičius.

Mineralai muziejuje sugrupuoti pagal cheminę sudėtį į grynuolius (varis, auksas, sidabras, grafitas ir kt.), sulfidus (piritas, galenitas ir kt.), oksidus ir hidroksidus (kvarcas, rubinas, limonitas ir kt.), karbonatus  (kalcitas, malachitas ir kt.), halogenus, sulfatus, volframatus, silikatus. Čia surinkti įvairūs mineralai iš Uralo, Vidurinės Azijos, Tolimųjų Rytų, Sibiro, Afganistano, Grenlandijos, Australijos, Amerikos, Antarktidos, JAV ir kitų pasaulio vietų. Vitrinose puikuojasi smaragdai, safyrai, rubinai, topazai, opalai, agatai ir kiti gražūs mineralai.

Įdomi ir uolienų kolekcija. Muziejuje jos sugrupuotos pagal kilmę į magmines, nuosėdines ir metamorfines. Kolekcijoje gausu įvairių granitų, marmuro, dolomitas, klinties ir daugybė kitų retai aptinkamų uolienų pavyzdžių. Muziejuje eksponuojama ir gausiausia Lietuvoje meteoritų kolekcija. Kurią sudaro 26 eksponatai, tarp kurių ir 1929 metais dabartinėje Anykščių rajono savivaldybėje nukritęs Andrioniškio meteoritas ir 1933 metais dabartinėje Ukmergės rajono savivaldybėje rastos Žemaitkiemio meteorito nuolaužos. Lietuvos naudingosios iškasenos sudaro atskirą ekspoziciją. Moksleiviai ir studentai yra pagrindiniai muziejaus lankytojai. Per metus apsilanko apie 100 ekskursijų. Eksponuojamos įvairios teminės parodos.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Poškienė, Birutė. Geologijos ir geografijos instituto Mineralų muziejus. // Geologijos akiračiai. – 2011, Nr. 3-4, p. 54-57.

Leave a Reply