M.K. Čiurlionio menų mokykla

1945 metų vasarą pasirodė pirmieji skelbimai, kviečiantys stoti į Muzikos mokyklą-gimnaziją, įsikūrusią Vilniuje, Skapo gatvėje, kuri tų pačių metų rudenį pavadinta Vilniaus dešimtmete muzikos mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo Domas Andrulis (1945 m. – 1947 m.). Per kelerius metus mokykloje suburti geriausi pedagogai, į mokyklos veiklą įsitraukė konservatorijos dėstytojai pianistai.

1947 metais nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio mokyklai vadovavo kompozitorius, teoretikas, konservatorijos direktorius Jonas Bendorius, vėliau direktorės pareigas pradėjo eiti pianistė Liudmila Keželytė (1947 – 1956 m.). 1948 metais mokykla pradėjo darbą jau turėdama savo bendrojo lavinimo klases ir naujai atidarytą choro skyrių, kuriame mokėsi būsimieji chorvedžiai ir choro dainininkai.

1953 metais mokykla perduota Kultūros ministerijai. Nuo to laiko atsirado galimybė glaudžiau bendradarbiauti su Filharmonija, Operos ir baleto teatru, pradėti rengti vieši koncertai. Po ketverių metų mokykla pervadinta į Vilniaus specialiąją vidurinę muzikos mokyklą, jai vadovavo Veronika Fakejevaitė (1956–1959 m.). 1959 metais mokyklos direktoriumi tapo Vaclovas Furmanavičius. Tuo metu jis rūpinosi mokyklos perkėlimu į naujus rūmus T. Kosčiuškos gatvėje. Didesniame pastate – daugiau galimybių. Mokykloje pradėjo veikti dailės skyrius, įrengtas internatas. Po metų mokykla pervadinta į Valstybinę vidurinę meno mokyklą-internatą – joje jau mokėsi muzikos, choreografijos ir dailės būsimieji ekspertai.

Nuo 1960 m. iki 1970 m. mokyklai vadovavo Dainius Trinkūnas. Mokykloje rengiamos parodos, mokiniai skina apdovanojimus įvairiuose konkursuose. 1970–1983 m. mokyklai vadovavo Vytautas Sereika. Nuo 1965 m. iki 1994 m. mokykla vadinama Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas, 1986 m. choreografijos skyrius reorganizuojamas į Vilniaus baleto mokyklą. Iki 1994 m. mokyklai vadovavo Aleksandras Jurgelionis.

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje mokosi itin gabūs vaikai iš visos Lietuvos. Menų mokykloje mokėsi pasaulyje žinomi Lietuvos muzikai, dailininkai, baleto artistai. Mokyklos auklėtiniai sudaro apie pusę profesionalių Lietuvos muzikinių kolektyvų atlikėjų, didžioji dalis mokyklos auklėtinių dirba nacionalinio baleto trupėje. Keletas žymesnių auklėtinių: muzikai ir dailininkai Gediminas Akstinas, Leopoldas Digrys, Jurgis Dvarionas, Jurga Ivanauskaitė, Kipras Mašanauskas, Šarūnas Nakas, Gintaras Rinkevičius, Mūza Rubackytė, baleto šokėja Eglė Špokaitė, choreografai Andželika Cholina, Gytis Ivanauskas, Jurijus Smoriginas.

Mokyklos veikla pagrįsta Lietuvos švietimo tradicijomis, meninės, praktinės bei metodinės veiklos patirtimi ir Europos klasikinio meno ugdymo principais, metodika ir programomis, praplečiant ugdymo turinį šiuolaikinės meninio ugdymo pedagogikos naujovėmis ir technologijomis. Mokyklos absolventams suteikiamos kompetencijos studijuoti Lietuvos ir užsienio šalių meninio profilio aukštosiose mokyklose, laiduojant aukščiausio meistriškumo profesionalų rengimo tęstinumą. Nuo 1974 m. kiekvienais metais Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos abiturientai stato Čiurlioniukų operą. Prieš naujuosius metus vyksta renginys Viva la musica, kuriame koncertuoja patys mokiniai, apdovanojami gabiausi moksleiviai.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Apie mokyklą. 
  2. Meno pašaukti : Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos metraštis / [parengė Vida Krakauskaitė ir Rasa Paulavičienė]. – Vilnius, 2001.

Leave a Reply