Šv. Faustinos namelis

Mediniame vieno aukšto su mansarda name 1908 m. kunigaikštienės Radvilienės nupirktame sklype įsikūrė Gailestingosios Dievo Motinos seserų (magdaliečių) kongregacijos vienuolynas. Seserys globojo buvusias kalines, prostitutes, nuteistas nepilnametes. Šv. Faustina (Helena Kowalska, 1905 – 1938) namelyje dabartiniu adresu (V. Grybo g. 29 a) gyveno 1929 ir 1933 – 1936 m.

Paprastų sodiečių duktė, buvusi samdinė, tarnaitė, nuo 1925 m. – vienuolė Šv. Faustina patyrė mistinius regėjimus: 1931 m. Plocke jai du kartus apsireiškė Viešpats Jėzus, liepęs nutapyti jo paveikslą. 1933- 1936 m. Faustina gyveno Vilniuje, gyveno Antakalnyje, Magdaliečių kongregacijos namuose. Dažnai lankė Šv. Mykolo bažnyčią. Dailininkas Eugenijus Kazimirowskis (1873 – 1939) pagal jos regėjimus 1934 m. nutapė paveikslą „Dievo Gailestingumas“. 1934 m., kuriam dabar skirta speciali šventovė šalia Dominikonų bažnyčios. Šv. Faustina dar kartą viziją pamatė Vilniuje. Apie tai vienuolė pasakoja savo dienoraštyje, kuris 2005 m.  išleistas ir lietuvių kalba. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė Faustiną palaimintąja (1993) ir šventąja (2000). Ji yra Dievo Gailestingumo kulto pradininkė.

Medinis namas, kuriame gyveno mistikė, įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo vertybių registrą. 2005 m. namą perėmė Dievo Gailestingumo paramos fondas ir čia įsikūrė Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras. 2008 m. namas restauruotas, atkurtas autentiškas Šv. Faustinos kambarys, koplytėlė.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Baužienė., Morta. Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos. – Vilnius, 2015, p. 142 – 143.
  2. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 14.
  3. Šv. Faustina Kowalska, vienuolė. 
  4.  Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006, p. 228 – 229.

One thought on “Šv. Faustinos namelis

  1. Petras says:

    V. Faustinos namelyje koplytėlės nėra. Toje vietoje, kur gyveno šventoji yra gerbiamos jos ir pal. kun. M. Sopočkos relikvijos, kasdien 15 val. čia meldžiamasi Gailestingumo Vainikėlio malda.

Leave a Reply