Skulptūra „Fantastinis žvėris“

Skulptorius, nacionalinės premijos laureatas Mindaugas Navakas, turėjęs milžinišką įtaką jaunajai skulptorių kartai, konceptualistams, sukūrė nemažai skulptūrų, kurios tapo neatsiejamomis nuo Vilniaus. Vienas pirmųjų jo darbų – 1978 metais sukurtas „Fantastinis žvėris“. Tai diplominis darbas, kuris visiškai skiriasi nuo kitų jo kuriamų objektų. „Fantastinis žvėris“ buvo pastatytas tuomet egzistavusio „Turisto“ viešbučio kiemelyje. Vėliau pastačius priestatą ir šalia įrengus automobilių stovėjimo aikštelę, skulptūra buvo užgožta ir pamiršta.

Iš dviejų akmenų luitų iškaldinta zoomorfinė figūra simbolizuoja pusiau grifą, pusiau liūtą. Grifonas yra mitologinė būtybė, saulės palydovė, vaizduojama ir Aušros vartų eksterjero dekore. Mistinis padaras grifonas šioje skulptūroje buvo pasirinktas neatsitiktinai. Tai –  Aušros vartų motyvai, kuriuose buvo pavaizduoti grifonai, nešantys Lietuvos herbą. Kadangi skulptūra iškilo sovietmečiu, kai tokia su patriotizmu ir nacionaline tapatybe susijusio objekto citata būtų pasmerkta, autorius pristatė ją tiesiog kaip dekoratyvinį akcentą.

Vilniaus mieste rasite tik 4 šio menininko skulptūras, iš kurių geriausiai žinomas „Kablys“ Vilniaus Geležinkeliečių rūmų fasade.

Informacijos šaltiniai:

  1. Bendžius, Simonas. Vilniuje – daugybė nematomų skulptūrų.
  2. Marcišauskytė-Jurašienė, Elena. Vilniaus skulptūrų kelias. – Vilnius, 2016. – P. 82-83.
  3. Maželytė, Edita. Skulptūros, kurias būtina pamatyti: akmenyse užkoduotos ir labai brangiai kainavusios paslaptys.

Leave a Reply