Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia

Pilaitė – vienas iš naujesnių daugiaaukščių ir daugiabučių namų mikrorajonų, pradėtas statyti XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje. Pilaitės pavadinimas kilo iš netoliese esančio piliakalnio, ant kurio, kaip spėjama, stovėjusi gynybinė pilis. Vėliau Pilaitė buvo dvarininkų nuosavybė, čia veikė vandens malūnas. Legenda pasakoja, kad kadaise Pilaitės apylinkėse siautėjo plėšikų gauja, vadovaujama moters.

1782 m. Pilaitėje buvo pastatyta pirmoji – medinė – Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia, prie kurios netrukus įkurta parapija. Tikėtina, kad sukilimo arba Napoleono armijos laikais bažnyčia sudegė. Naujos parapijos prireikė, kai iškilo daugiabučių namų rajonas.

Iš kitų miesto rajonų Pilaitė išsiskyrė savitu projektavimu – daugiaaukšte statyba, uždarais kiemais, kur trijų, keturių daugiabučių sudarytame dideliame kvartale buvo įrengtos poilsio ir žaidimų aikštelės. Pirmieji gyventojai čia atsikraustė 1991 m.

Po aštuonerių metų, rajonui išsiplėtus, buvo įkurta Šv. Juozapo parapija, apimanti Pilaitę ir aplinkines gyvenvietes. Dvejus metus tikintieji meldėsi mokyklos aktų salėje, kurią pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. 2001 m. rugsėjo 8 d. buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Juozapo bažnyčia ir parapijos centro namai. Projekto autoriai – Marius Šaliamoras, Jūras Balkevičius, Artūras Burba, Viktoras Ražaitis. Bažnyčios statinyje dera dvi formos – pabrėžtas įėjimas ir salė. Architektai siekė sukurti modernią, bet išlaikančią tradicijų tęstinumą, bažnyčią. Trikampio, netaisyklingos piramidės formos salės tūrio altorinė dalis natūraliai apšviečiama per stiklinę plokštumą, suformuotą naudojant aukščių skirtumą.

Tai projekto autorių pamėgta „dieviškosios šviesos“ metafora, pažįstama iš Vilniaus kunigų seminarijos ir Naujosios apaštalų bažnyčios Rasų gatvėje statinių. Koplyčioje yra vitražas „Nukryžiuotasis“. Bažnyčios pirmajame aukšte yra šarvojimo salė. Pirmo aukšto lygiu bažnyčia yra tiesiogiai siejasi su klebonija. Klebonijos pastatas baigiasi išryškintu vienšlaičio stogo nuolydžio parapijos salės tūriu – ta sąšauka su bažnyčios forma. Numatyta galimybė transformuoti parapijos salę – padidinti erdvę į išorę atvėrus stiklines sienas. Parapijos namuose veikia Vaikų dienos centras, vyksta katechezės pamokos.

2016 m. Kovo 19-ąją, minint Šv. Juozapo iškilmes, Pilaitėje buvo pašventintas parapijos klebono kunigo Ričardo Doveikos iš Jeruzalės parvežtas kertinis akmuo. Akmenį iš Nazareto ir kapsulę su bažnyčios steigimo aktu įmūrijo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Taip prasidėjo naujos bažnyčios statybos darbai, kuri yra statoma aukų dėka.

Naujojoje šventovėje didelį dėmesį planuojama skirti neįgaliųjų poreikiams, o kadangi šv. Juozapas yra šeimos globėjas, įrengti šeimai skirtas koplyčias. Numatyta koplyčia senelių garbei, dedikuota šventiesiems Onai ir Joakimui – Marijos tėvams, Jėzaus seneliams, giminių koplyčia, dedikuota šv. Jono Krikštytojo, žemiškojo Jėzaus Kristaus pusbrolio, garbei. Angelų Sargų koplyčia bus dedikuota maldai už gimusius ir gimstančius vaikus. Sopulingosios Dievo Motinos koplyčia būtų skirta maldai įvairias krizes ir iššūkius patiriančioms šeimoms.

Ties pagrindiniu altoriumi planuojama įrengti dvi dideles koplyčias, kurių viena bus skirta pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia – jiems bus įrengtas atskiras privažiavimas ir įėjimas bei atskiri neįgaliesiems pritaikyti patogumai. Lygiagrečiai kitoje pusėje tokią pačią koplyčią ruošiamasi skirti jaunoms šeimoms su mažais vaikais, ją pridengiant stiklu, nepraleidžiančiu garso. Klebonas planuoja, kad bažnyčioje įrengus liftą, kuriuo būtų galima patekti prie vargonų, taptų įmanoma pakviesti bažnyčios chore dainuoti judėjimo negalią turinčius žmones. Bažnyčią planuojama įrengti taip, kad ji tausotų gamtą: su geoterminiu grindų šildymu, į langus ar šalia jų įmontuojant saulės baterijas, kurios turėtų užtikrinti pastato elektros poreikį.

Informacijos šaltiniai:

  1.  Miknevičiūtė, Marija. Bažnyčia ir parapijos namai Pilaitėje. – Iliustr. // Archiforma. – 2000, Nr. 2, p. 54-55.
  2. Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai.– Vilnius, 2015. – P. 139-140.
  3. Pilaitės bendruomenė.
  4. Pilaitės parapija.
  5.  Viliūnienė, Gina, Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. – Vilnius, 2012. -P. 344-347
  6.  Vilniuje pradeda statyti naują bažnyčią: kertinis akmuo atvežtas iš Jeruzalės.

Leave a Reply