Dievo gailestingumo bažnyčia

1934 m. dailininko Eugenijaus Kazinirowskio pagal vienuolės Faustinos Kowalskos regėjimus ir jai prižiūrint nutapytas Jėzaus pavekslas. Pirmą kartą paveikslas viešai pagerbtas Aušros Vartų koplyčioje 1935 m. Po ilgų klajonių 1986 m. buvo slapta parvežtas į Vilnių. Stebuklingomis galiomis garsus paveikslas buvo atiduotas Šv. Dvasios bažnyčiai. Paveikslas buvo pakabintas dešinėje bažnyčios pusėje priešais sakyklą.

2004 m. kovo 8 d. Vilniaus arkivyskupas kardinolas Juozas Audrys Bačkis dekretu Vilniuje įkūrė Dievo Gailestingumo šventovę (buvusi Švč. Trejybės bažnyčia) į kurią perkeltas garsusis paveikslas. Ši šventovė yra netoli Šv. Dvasios bažnyčios. Švč. Trejybės bažnyčia buvo pastatyta XV a. pabaigoje-XVI a. pradžioje. Ji buvo maža stačiakampė halinė gotIkinė šventovė, apside (altorine dalimi) orientuota į dabartinę Dominikonų gatvę. Prie Šv. Trejybės bažnyčios XVI a. vid. buvo įkurta ligoninė. Atsakomybė už ligoninę buvo pavesta miesto magistratui. Ligoninę ir bažnyčią aptarnavo dominikonai. 1613 m. bažnyčios kunigui buvo suteiktas klebono vardas. 1684 m. ligoninė ir bažnyčia gavo papildomų lėšų – buvo suteikta privilegija valdyti keletą sklypų ir namų Vilniaus mieste. Po 1748 ir 1749 m. gaisrų rekonstruota: sumūryta nauja presbiterija, du bokštai, o gotikinės apsidės vietoje padarytas naujas portalas. Bažnyčia XVIII a. pabaigoje priklausė Vilniaus Universitetui, jos klebonas, be kitų, buvo ir universiteto rektorius, astronomas Martynas Počobutas. Caro valdžia 1821 m. perdirbo bažnyčią į cerkvę, bet 1920 m. ji grįžo katalikams. Sovietų okupacijos laikais apleista. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas priklausė ,,Žalgirio“ sporto draugijai, vėliau LTSR kultūros ministerijai, Kultūros paminklų restauravimo trestui. 1968 m. nugriuvo dalis fasado su portalu; 1971 m. toje vietoje atkurta senoji gotikinė trisienė apsidė. Pastatas turi baroko ir istorizmo bruožų.

 

Informacijos šaltiniai:

  1. Baužienė, Morta. Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus. – Vilnius, 2012. – P. 313-315.
  2. Dievo Gailestingumo šventovė.
  3. Dievo Gailestingumo šventovės pastatas.
  4. Venclova, Tomas. Vilnius. Vadovas po miestą. – Vilnius, 2009. – P. 115. 
  5. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė.

Leave a Reply