Vilniaus karo (arba junkerių) mokykla

Vilniaus karo mokykla – Rusijos imperijos kariuomenės specialioji karinė mokykla, veikusi 1864–1915 m. (dabar Vilniaus universiteto Gamtos fakultetas.), 1915–1917 m. – Poltavoje. Vilniaus karo mokykla įsteigta 1864 m. spalio 29 d. pagal ministro Nikolajaus Miliutino parengtą planą. Iš pradžių ji vadinosi Vilniaus pėstininkų junkerių mokykla. Mokėsi 200 junkerių, o nuo 1874 m. kursantų skaičius padidintas iki bataliono – 300 junkerių. Mokslas trukdavo 2 metus. 1877-1878 m. Rusijos-Turkijos karas pareikalavo didesnių laidų. 1877 m. išleisti 134 junkeriai, 1878 m. gegužės mėn. 122, o gruodžio mėn. – dar 69 žmonės. Baigiantis karui prie mokyklos buvo atidarytas karininkų kursas, skirtas 37 praporščikams, gavusiems šį laipsnį karo metu. Jaunesnėje klasėje buvo dėstomas katekizmas, rusų kalba, prancūzų kalba, vokiečių kalba, matematika, fizika, chemija, braižyba, geografija ir istorija. Pagal karinio parengimo programą buvo dėstoma taktika, kariniai statutai, karinė topografija, fortifikacija, karinis administravimas, karo teisė, karinė higiena ir hipologija – mokslas apie žirgus.

Mokslai baigdavosi vasaros stovykla, kurioje kiekvienas junkeris turėjo praktiškai pademonstruoti, ko išmokęs. Baigusiems mokyklą ne mažiau, kaip 8 balais iš bendrųjų dalykų, 6 balais iš karo dalykų ir 9 balais iš elgesio, buvo suteikiamas pоdporučiko laipsnis ir įteikiamas siuntimas į gvardijos dalinį. Baigę atitinkamai su 7,5 ir 8 balais, gaudavo praporščiko laipsnį, visi kiti dar šešis mėnesius turėjo tarnauti junkeriais kariniuose daliniuose. Gyvenimas mokykloje buvo spartietiškas – junkeriui išlaikyti dienai buvo skiriamos 25 kapeikos. Tačiau nepasiturinčių tėvų vaikams tai buvo tiesiausias kelias siekiant pakankamai aprūpintos karinės karjeros. Baigę junkerių mokyklas jau po metų tarnybos veikiančioje armijoje daugelis gaudavo pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Mokykloje 1880 m. buvo įrengta cerkvė, 1881 m. pašventinta Šv. Kozmos ir Damijano vardu.

Nuo 1901 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus mokykloje įkurtos trys klasės. 1904 m. rugpjūčio 9 d. išleista pirmoji junkerių karininkų, o ne praporščikų laida (iki 1880 m. vadinosi portupėjai-junkeriai). Mokykla buvo išplėsta iki 400 junkerių. 1910 m. rugsėjo 1 d. mokykla gavo karo mokyklos pavadinimą. Paskutinis Vilniaus karo mokyklos viršininkas buvo gen. ltn. Borisas Adamovičius. Vilniaus karo mokykla turėjo dviejų rūšių ženklus. Mokyklos auklėtiniai kadetai nešiojo apskritus žetonus, o baigusiems buvo įteikiami kryžiaus formos ženklai. 1912 m. Vilniaus karo mokykla išleido savo auklėtinių, Šv. Georgijaus ordino kavalierių, žygdarbių atmintinę.

Informacijos šaltiniai:

  1. Vilniaus karo mokykla.
  2. Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 3.
  3. Виленское военное училище.

Leave a Reply