Paminklas Juozapui Montvilai

Juozapas Montvila – Lietuvos visuomenės veikėjas, verslininkas, bankininkas, filantropas, daugelio sakralinių bei kitokių pastatų statybos Lietuvoje iniciatorius. Jo inicialai įspausti Šėtos bažnyčios varpe, nes parėmė varpo išliejimo darbus. J. Montvila buvo palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse prie koplyčios, kur jam Vilniaus visuomenininkai pastatė paminklą – angelo skulptūrą. Minint 20-ąsias Juozapo Montvilos mirties metines 1931 m. rugsėjo 3 d. skverelyje tarp Trakų ir Pranciškonų gatvių pradėtas statyti paminklas, kuris atidengtas spalio 9-ąją (skulpt. Boleslovas Balzukevičius, archit. Jonas Brovskis). Ant 2,2 m aukščio šviesaus tašyto granito postamento įrengta gana statiška, uždaro silueto, krėsle sėdinčio ir susimąsčiusio J. Montvilos 1,7 m aukščio bronzinė figūra. Prie postamento šonų prijungti masyvūs granito suolai su atlošais, o pats jis pastatytas ant žemo, laiptais apjuosto cokolio.

Informacijos šaltiniai:

  1. Juozapas Montvila
  2. Paminklas bankininkui, visuomenės veikėjui, filantropui Juozapui Montvilai.
  3.  Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016. – P. 680-684.

Leave a Reply