Burbiškių karinė bazė

Naujininkuose, Vilniuje Burbuškių miške, netoli geležinkelio stoties link oro uosto yra karinė bazė. Remiantis įvairiais šaltiniais tai galėjo būti arba kuro saugojimo arba karinės technikos saugojimo, o galbūt ir remontinė bazė.

1939 m. Naujininkuose buvo dislokuoti pirmieji sovietų kariuomenės daliniai. Tarpukariu, Vilniui tapus Lenkijos Respublikos dalimi, Vilniaus krašte, karinė vadovybė nusprendė rengti miestą gynybai izoliacijos atveju: pradėti statyti ginkluotės sandėliai, kovinės slėptuvės, vadavietės, kareivinės, visa tai jungiantys grįsti keliai ir siaurasis geležinkelis. Burbiškių miške prasidėjo siaurojo geležinkelio linija, taip pat buvo pastatyta antžeminių ginkluotės sandėlių. Po Antrojo pasaulinio karo, teritoriją savo karinėms reikmėms prisitaikė sovietai, todėl iš ankstesnio laikotarpio yra išlikę tik sandėlių griūvėsių pamatai bei toliau esantis požeminis kuro saugyklos tunelis, vedantis link oro uosto.  Požeminės kuro bazės saugykla buvo pastatyta Lenkijos okupacijos metais. Į saugyklą vedė tunelis ir techninė ~12 metrų gylio šachta. 1941 metais, kai sovietų kariuomenė viduje atliko sprogdinimus, tunelis buvo užverstas. Sovietai, teritorijoje pastatė daug baltų plytų pastatų, praplatino geležinkėlio vėžę. Visa tai buvo daroma kompleksą pritaikant priešlėktuvinės gynybos raketų S-75 ir S-75M techniniam divizionui, kuris rūpinosi šių ginklų priežiūra.

Teritorijos pradžioje kontrolės punktas, išlikę mediniai pabėgiai (išmontuoti 2002-2003 m.), vedantys į perkrovimo stotį, toliau miške plyti kareivinės, katilinė, slėptuvės, garažai, kuro cisternų saugykla ir t. t. Teritorija saugoma ir aptverta tvora.

 

Informacijos šaltiniai: 

  1. Apleista bazė Burbiškėse.
  2. Kazlauskas, Albertas. Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferiją. Gatvės gyvos. – Vilnius, 2017. -P. 168-171.
  3. Požeminė degalų saugykla.
  4. „Pramzona“ Burbiškės.
  5. Vilniaus priešlėktuvinė gynyba.

Leave a Reply