Tapelių ežeras

Tapelių ežeras – ežeras Vilniaus miesto šiaurės rytinėje dalyje, negyvenamoje vietoje tarp miškų, į vakarus nuo Tapelių kaimo. Patenka į Tapelių kraštovaizdžio draustinį, kuris steigtas 1996 m. gegužės 29 d., siekiant išsaugoti Neries senslėnio lygumoje išsiskiriančios ežeringos Antavilių rinos (duburio) dalį, kurioje telkšo keletas ežerų (į draustinio teritoriją patenka Tapelių ir Juodžio ežerai). Draustinį dengia Antavilių miško pušynai.

Didžiausias gylis 18 m. Vanduo tamsus. Ežeras apsuptas miško. Pietrytinėje dalyje įteka upokšnis (iš Lydekinio). Šiaurės vakarinėje pusėje iš ežero išteka upelis (į Juodį). Prie ežero įrengta keletas poilsiaviečių.

Ežero pavadinimas kilo nuo Tapelių kaimo, kuris yra Vilniaus rajono savivaldybėje, 6 km į pietvakarius nuo Bezdonių, netoli Vilniaus miesto ribos, 3 km į šiaurės rytus nuo Aukštosios Veržuvos. Kaimą iš visų pusių supa Nemenčinės–Lavoriškių giria. Praeina keliukas į Bezdonis.

2010 m. Tapelių ežero dugno nuosėdų temperatūrinį režimą, užterštumą radioaktyviuoju ceziu tyrė Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

 

  1. Kilkus, Kęstutis. Ežerai. 119 Lietuvos ežerų. – Vilnius, 2013.- P.74.
  2.  Moisejenkova, Anastasija, Tarasiuk, Nikolaj. Tapelių ežero terminio režimo ypatumai. // 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti.Vilnius,2011 m. spalio 6-8 d. : programa ir pranešimų tezės.-Vilnius,2011,-P. 196-201.

Leave a Reply