Paminklas Petrui Cvirkai

Paminklas stovi medžiais ir dekoratyviniais krūmais apsodintoje skvero (plotas 1 ha) vidurinėje terasoje. Priekis rytinėje pusėje. Paminklą sudaro bronzinė statula (aukštis 2, 6 m) ir granitinis postamentas (aukštis 1,6 m). Jis uolos pavidalo, stambių rustų. Viršutinėje dalyje iškaltas rašytojo parašas. Skulptūra realistiškai vaizduoja P. Cvirką, stovintį su apsiaustu ant pečių, dešinėje rankoje laikantį knygą. Paminklas sukurtas ir pastatytas 1959 m. Autoriai: Juozas Mikėnas, architektas Vladislovas Mikučianis. Dėl P. Cvirko paminkle užkoduoto sovietinio ideologinio „krūvio“ iki šiol vyksta diskusijos dėl jo likimo. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 2013 m. Vilniaus savivaldybei ir Lietuvos vyriausybei siūlė iškelti paminklą į Grūto parką.

Cvirka (1909 – 1947) – prieštaringa lietuvių XX a. pirmos pusės kultūros ir visuomenės asmenybė. Rašytojas už lietuvių literatūros klasika laikomus romanus „Frank Kruk“, „Žemė maitintoja“ (pirmasis lietuvių rašytojo romanas, išverstas į rusų kalbą ir 1936 m. išleistas Maskvoje), „Meisteris ir sūnus“, novelių rinkinį „Kasdienės istorijos“ buvo pripažintas dar nepriklausomoje Lietuvoje, apdovanotas premijomis. Vienas iš svarbiausių radikaliai kairiosios orientacijos žurnalo „Trečias frontas“ dalyvių. SSRS okupavus Lietuvą, dar keturiasdešimties metų neturintis rašytojas buvo paskelbtas klasiku, jo kūrinių ištraukos buvo privalomos vidurinės mokyklos programoje. Tokią privilegijuotą padėtį jis „pelnė“ 1940 metais dėl užimtos pozicijos sovietų okupacijos metu: tuomet įstojo į Lietuvos komunistų partiją, vyko vadinamojo „Liaudies seimo“ delegacijoje į Maskvą.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Pakalkienė, Rasa. P. Cvirkos paminklas: griauti ar puošti. 
  2. Spurgevičius, Povilas. P. Cvirkos paminklas. // Paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T.1. – P. 295 – 296.
  3. Tamošaitis,  Mindaugas. Tarp iliuzijų ir tikrovės: Petras Cvirka priešokupacinių dešimtmečiu. // Colloquia. -2010, Nr. 24, p. 50 – 71.
  4. Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006.- P. 276.

Leave a Reply