Teatras „Lėlė“

1958 m. spalio 27 d. Vilniaus lėlių teatre įvyko Salomėjos Nėries „Eglės žalčių karalienės“ premjera. Ši data laikoma Vilniaus teatro „Lėlė“ (toks pavadinimas nuo 1969 m.) įkūrimo diena. Minėto spektaklio režisierius buvo lėlininkas Balys Lukošius, vadovavęs teatrui nuo įkūrimo iki 1968 m. Tuo laikotarpiu buvo pastatyti spektakliai pagal Vinco Krėvės, Balio Sruogos, Kosto Kubilinsko, Petro Cvirkos, Aldonos Liobytės kūrinius ir pagal rusų, lenkų, vengrų autorių pjeses. Lėles ir scenografiją kūrė dailininkai Jonas Surkevičius, Petras Deltuva, V. Mazūras ir kiti. Su teatru bendradarbiavo kompozitoriai Konradas Kaveckas, Vytautas Paltanavičius, Teisutis Makačinas.

Teatras ilgai veikė, neturėdamas stacionarių patalpų (į stacionarą persikėlė 1975 m.) Gastrolinio darbo sąlygos savaip diktavo tiek scenos technikai, tiek ir visam kūrybiniam darbui.

Pirmaisiais metais naudotasi dramos teatro ir tradicinio lėlių teatro patirtimi, tačiau buvo stengiamasi kurti savitą lėlių teatrą.

1969 – 1971 m. ir 1979 – 1982 m. „Lėlės“ vyriausiąja režisiere dirbo Aurelija Ragauskaitė. 1971 – 1979 m. vyriausiuoju režisieriumi buvo Vitalijus Mazūras.

Antrąjį „Lėlės“ veiklos dešimtmetį teatrui pjeses kūrė Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė, Violeta Palčinskaitė, Aldona Puišytė, Juozas Marcinkevičius ir kiti.

Vientiso sceninio vaizdo, poezijos, lėlių plastikos ir muzikos vienovės, savitos lėlių žanro išraiškos ieškojimą ir suartėjimą su tautosaka ir tautodailę ryškiausiai atskleidė M. Martinaičio „Pelenų antelė“, „Avinėlio teismas“, „Žemės dukra“ (suaugusiems), S. Gedos „Balras Niekas“ („Pasaka apie stebuklingą berniuką“), „Ak vija, pinavija!“. Teatras estetinio poveikio siekė ne tiek siužetu ir charakteriais, kiek vaizdo visuma. Ieškota naujo aktoriaus santykio su lėle, išvedant aktorių iš už širmos.

Nuo 1982 m. „Lėlės“ vyriausiojo režisierė – Laima Lankauskaitė, šiame teatre pradėjusi kūrybinį kelią kaip aktorė ir režisierė.

Nuo 1966 m. teatras dalyvaudavo kas du-trys metai vykusiame Pabaltijo ir Baltarusijos lėlių teatrų festivalyje, kuris išpopuliarino „Lėlę“ SSRS ir už jos ribų.

„Lėlės“ Mažojoje salėje, kuri buvo įkurta 1992 metais gotikiniuose Oginskių rūmų rūsiuose, yra pusė šimto vietų. Čia rodomi mažųjų formų lėlių teatro spektakliai –  dažniausiai jie ir skirti patiems jauniausiems žiūrovams.

„Lėlės“ teatre vaidinami spektakliai, sukurti pagal lietuvių ir pasaulio tautų pasakas, taip pat žinomų lietuvių ir užsienio autorių kūrinių vaikams motyvais. Taip pat „Lėlėje” kuriami lėlių ir dramos vaidinimai suaugusiems pagal nacionalinę dramaturgiją ir pasaulinės literatūros klasiką.

Šiandien Vilniaus teatre „Lėlė“ dirba 20 profesionalių aktorių lėlininkų. Visi jie – Vilniaus aukštųjų teatrinių mokyklų mokiniai. Taip pat teatre dirba aukštos kvalifikacijos ir meistriškumo lėlių meistrai ir konstruktoriai, galintys pagaminti įvairiausias lėles – marionetes, šešėlines, labai dideles ir labai mažas, taip pat kaukes aktoriams. Dirbtuvėse lėles kuriantys dailininkai yra ir nuolatiniai edukacinių teatro programų vedėjai bei „Lėlės“ rūsyje veikiančio Gyvojo lėlių muziejaus renginių pagalbininkai.

„Lėlės“ spektakliai yra ne kartą pelnę apdovanojimų tarptautiniuose lėlių teatrų festivaliuose. Daugiausia keliaujama po Lietuvą, tačiau gastroliuojama ir užsienyje: Kinijoje, Alžyre, Etiopijoje, JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Danijoje, Anglijoje, Austrijoje, Indijoje, Kazachstane, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Slovakijoje. Gastrolėse teatro spektakliai buvo vaidinami ir anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Nuo 1966 metų teatras dalyvauja tarptautinės lėlininkų organizacijos UNIMA festivaliuose, teatre veikia Lietuvos nacionalinio UNIMA centro sekretoriatas. Taip pat „Lėlė“ dalyvauja tarptautinės teatro vaikams ir jaunimui organizacijos ASSITEJ veikloje.

Šiuo metu teatrui vadovauja ilgametis „Lėlės“ aktorius Juozas Marcinkevičius, meno vadovas – teatrologas Vilmantas Juškėnas. Vilniaus teatro „Lėlė“ kūrėjai stengiasi, kad teatras būtų atviras tiek geriausioms lėlių teatro vaikams tradicijoms, tiek vertingoms šiuolaikinio teatro tendencijoms.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Apie „Lėlės“ teatrą.
  2. Vilniaus teatras „Lėlė“. Reklaminis prospektas. Red. A. Gudelis. – Vilnius, 1983. -P. 1-2.

Leave a Reply