Krasos traktas į Vilkomirą

Einant nuo požeminės perėjos po Konstitucijos prospektu link Centrinės universalinės parduotuvės, galima pamatyti akmenimis grįsto kelio likutį. Tai gatvės atsišakojimas nuo Vilkomiro trakto – pašto kelio į Ukmergę. Seniau nuo šios vietos prasidėjo dvi gatvės, kurių viena vedė į Verkius, kita į Ukmergę. Tarp jų stūksojo kalvelė, kurios viršūnėje stovėjo mūrinė koplytėlė su kryžių nešančio Kristaus skulptūra. 1839 m. vos netapęs plentu, traktas buvo įjungtas į kelių tinklą, kuriais arklių traukiami furgonai gabendavo pašto siuntas ir žmones.

Krasa – kildinama iš lenkiško žodžio “kresa” reiškusio pastotę su pririštais arkliais.

Traktas- XIX a. taip buvo vadinami paprasti vieškeliai, o plentais – pagerinti vieškeliai, kurių paviršius padengtas smulkia skalda.

Daugiau informacijos:

  1. Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. Vilnius,  2016., p. 266-267.

Leave a Reply