Galerija „Šofar“ ir vienintelė išlikusi slėptuvė-malina

Galerijoje „Šofar“ veikia Žydų kultūros ir informacijos centras (ŽKIC) – viešoji įstaiga, kurios veiklos tikslas – tenkinti vilniečių ir miesto svečių interesus vykdant kultūrinę ir informacinę veiklą apie turtingą žydų kultūros palikimą, nes Lietuvos žydų kultūra kartu yra ir Lietuvos kultūra.

Pagrindinė ŽKIC veikla yra rinkti, kaupti ir teikti informaciją apie žydų kultūros paveldą, rengti kultūrinius renginius, parodas, inicijuoti Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose žydų kultūros akcentų atsiradimą, miesto svečius informuoti apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Vilniaus ir Lietuvos žydų kultūros paveldo, bei tragiškos baigties vietas ir objektus, taip pat skleisti informaciją apie Vilnių ir Lietuvą.

Bendraujant su viso pasaulio litvakais kaupti ir dalintis informacija apie fenomenalią litvakų kultūrą, įnešusią didžiulį indėlį į pasaulio raidos istoriją.

2012 m. minint tarptautinę Holokausto atminimo dieną, ŽKIC atidaryta nuolatinė ekspozicija „Malina“, kurią sudaro įrengta „malina“ bei Vilniaus geto gyvenimą atspindinti plakatų paroda. Žodis „malina“ gali būti aiškinamas taip: pirma, – tai yra hebrajiško žodžio „malion“ – „viešbutis“ reikšmė. Tai taip pat vieta, kurioje renkamasi ar susitinkama. Lietuvoje šis žodis priskiriamas „blatniagos“  žargonizmams. Getuose – tai slėptuvės, kuriose žydai bandė išgelbėti savo artimųjų ar savo gyvybę. „Kadaise „malinose“ slapstydavosi vagys. Nacių okupacijos metais žodis „malina“ mieste pradėjo skambėti vis dažniau. Malinas įrenginėjo naktimis, jos kūrėsi rūsiuose, po šiukšlių dėžėmis – visur, kur tik leido žmogaus fantazija. Iš pradžių „malinos“ gete buvo gan primityvios – rūsiuose, tamsiuose kambarėliuose, palėpėse ir panašiose vietose. „Malinos“ buvo prabangios ir skurdžios, didelės ir mažos, skirtos vienai šeimai, o kartais net šimtams žmonių. Paskutinėmis geto dienomis slėptuvių įrengimo menas pasiekė didžiausių aukštumų. Išaugo visas požeminis miestas.“

Malinose dažnai vykdavo baisių tragedijų. Žmonės ten neretai mirdavo iš bado ar dėl tyro oro stokos. Naikinant getą dešimtys malinų su gyvais žmonėmis buvo palaidotos po susprogdintų namų griuvėsiais.

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Balkūnas, Vidmantas. Žydų tragediją primena Vilniuje atkurta slėptuvė „Malina“. 
  2. Eskpozicija „Malina“. 
  3. Informacijos centras. 

Leave a Reply