Naujosios Vilnios geležinkelio memorialas

XIX a. antroje pusėje, nutiesus (1860) Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelį ir įsteigus geležinkelio stotį, miestelyje apsigyveno geležinkelininkai. Naujoji Vilnia tapo miesteliu. Jame kūrėsi medžio apdirbimo, odų, mielių, dalgių, peilių ir pasagvinių fabrikai. XX a pradžioje Naujoji Vilnia tapo trečiu miestu Lietuvoje pagal pramonės koncentraciją.

1940-1941 m. iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į Sibirą tremtin buvo vežami pirmieji lietuvių, lenkų ir kitų tautybių žmonės. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale kasmet birželio 14 d. vyksta Trėmimo minėjimo renginiai. Skaičiuojama, kad iš viso iš Lietuvos buvo ištremta arba įkalinta sovietų valdžios apie 300 tūkst. žmonių, daug to meto politikų, visuomenės veikėjų, tautos šviesuolių, išvežta daugiau kaip 32 tūkst. vaikų. Iš tremtinių 33,59 proc. grįžo į Lietuvą, 26,52 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose ir beveik 40 proc. tremtinių likimas nežinomas.

1991 m. birželio 14 dieną, Naujosios Vilnios Centrinėje aikštėje, prie geležinkelio stoties, buvo atidengtas paminklas, įamžinantis stalinistinių tremčių (1940–1953) tragediją. Paminklo – gedulingai pasvirusio kryžiaus – autoriai – skulptorius Vidmantas Gylikis, architektai Valensas Jarmuševičius ir Mykolas Maročkinas. Tremčių metus primena ir kitas paminklinis objektas – senas garvežys su vagonu. 2013 m. Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale, virš traukinio fragmento, prie kurio kasmet vyksta Trėmimo minėjimo renginiai, įrengta plieno ir stiklo konstrukcija, kuri apsaugo traukinį nuo lietaus ir sniego.

Informacijos šaltiniai:

  1. Bus sutvarkytas Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialas.
  2. Naujosios Vilnios geležinkelio stotis.
  3. Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialas.
  4. Prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo paminėta Gedulo ir vilties diena.

Leave a Reply