Vilniaus lietuvių žurnalo „Lietuviškas baras“ redakcija

Vilniaus lietuvių kultūros žurnalas, išėjęs 4 kartus į metus 1933 – 1939 m.

Leido redakcinė komisija, vėliau redaktorius Motiejus Kraužlys. Ėjo 6 kartus per metus, nuo 1938 m. – kas mėnesį. Spausdino „Ruch“ spaustuvė Vilniuje, Totorių gatvėje nr. 6.

Svarstė švietimo, kultūros, meno problemas, nušvietė Vilniaus krašto istoriją, lietuvių ir lenkų santykius ir kt. klausimus.

Bendradarbiavo Valerija Čepulytė, Mykolas Čibiras, Vladas Drėma, Juozas Kėkštas, Rapolas Mackonis, Vincas Martinkėnas, Ona Miciūtė, Marija Šlapelienė, Antanas Viskantas, Aleksandras Vitkauskas, Albinas Žukauskas ir kt.

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997.-P. 278.

Leave a Reply