Prano Žižmaro namas

Pranas Žižmaras (1907–1944) Vilniaus lietuvių veikėjas, sportininkas, skautas. Vydauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje auklėtinis, vėliau kūno kultūros mokytojas. 1940 m. liepą soviet represuotas, žūties ir palaidojimo vieta nežinoma.

Dar būdamas moksleiviu 1928 m. vasario 16 d. iškėlė Lietuvos trispalvę Aukštutinės pilies (Gedimino) kalne. Pagarsėjo Lenkijos ultimatumo metu, 1938 metais dvikova su lenkų studentu-karininku Jerzy Chom-Chomskiu, kai šis mitinge tų metų kovo 17 d. įžeidė Lietuvą. Kovo 20 d. restorane P. Žižmaras metė jam pirštinę taip iškviesdamas į dvikovą. Po šešių savaičių pasiruošimo (treniravo lenkas karininkas B. Truszkowskis). Sekundantu buvo gydytojas Antanas Valiulis. Kautasi Pilies gatvėje priešais Šv. Jonų bažnyčią. Iki trečiojo kraujo praliejimo. P. Žižmaras priešininką sužeidęs tris kartus, dvikovą laimėjo.

Tais pačiais metais liepos 17 – 31 dienomis Kaune vyko pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo būrys P. Žižmaro parengtų sportininkų.

Mokydamasis gimnazijoje ir studijuodamas Vilniaus universitete 1930 – 1932 metais, P. Žižmaras gyveno Pilies gatvėje. 1933 m. spalio 11 d. persikėlė į Turgelių g. 14 namą.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Čaplinskas, Antanas, Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė. – Vilnius, 2015.- P. 45.
  2. Debesų karžygys: legenda apie Praną Žižmarą. – Vilnius, 2007.
  3. Žižmaras, Pranas. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1966.- T. 35.- P. 375.

Leave a Reply