Murlės upė

Vilnios kairysis intakas rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Rokantiškėse. Murlė įteka į Vilnią 13,6 km atstumu nuo jos žiočių, priklauso Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseinui. Upelio hidrologinis nr. 12010455.

Upelis prasideda Vilniaus rajono paribyje, ties Grigaičiais. Teka šiaurės kryptimi, vietomis patvenkta. Prateka Pavilnių regioninio parko rytiniu pakraščiu. Vidurupyje, kairiajame krante, stūkso Rokantiškių piliakalnis, kurio šiaurės rytų papėdėje yra gyvenvietė, tyrinėta 1993 m. Iki vieno metro storio kultūriniame sluoksnyje rasta grublėtosios ir žiestos keramikos. Žemupyje teka labai urbanizuota teritorija.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Dakanis, Bronius. 1994. Mažai žinomi Lietuvos piliakalniai // Kultūros paminklai. – Vilnius, T. 1, Nr. 60, p. 57.
  2. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 108.

Leave a Reply