Moksleivių rūmai

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (LVJC) vyksta sporto, šokių, menų, muzikavimo, kūrybiškumo ir asmeninių savybių ugdymo bei daugelis kitų užsiėmimų, centras organizuoja neįgaliųjų ugdymui pritaikytas veiklas. Centras taip pat rengia neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, rengia asmenybės ugdymui, tolerantiškos ir kūrybiškos visuomenės skatinimui skirtus projektus, festivalius (pvz., šokio festivalį Ant stogo).

LVJC siūlo apie 200 užsiėmimų vaikams ir jaunimui, laisvalaikį bei galimybę tobulėti bet kurio amžiaus žmonėms. Baseino abonementai suaugusiems, programos visai šeimai, speciali mankšta būsimoms mamoms, nemažai aerobikos užsiėmimų ir galimybė sportuoti treniruoklių salėje. Be sporto užsiėmimų, Centre galima lankyti anglų kalbos, keramikos, šokių užsiėmimus, taip pat siūlomi saviraiškos ir kūrybinio tobulėjimo seminarai bei seminarai vaikų ugdymo temomis.

Nuo 2014 m. LVJC tapo neformaliojo ugdymo programos „The Duke of Edinburgh’s International Award“ nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje.

LVJC rengia asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymo užsiėmimus, organizuoja menų, muzikavimo, šokio, užsienio kalbų, sporto ir sveikatingumo, ikimokyklinio ugdymo, neįgaliesiems skirtas veiklas, nacionalinius ir tarptautinius neformalųjį ugdymą integruojančius renginius ir projektus bei veiklas vaikams ir jaunimui, taip pat organizuoja įvairias veiklas vaikams ir jaunimui vasaros atostogų metu, koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, inicijuoja neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimą, koordinuoja jų įgyvendinimą ir turi išskirtinę teisę koordinuoti „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programą Lietuvoje.

Pastato, statyto 1987 m., architektai – Česlovas Mazūras ir Petras Mazūras, sienų tapyba – Arūno Rutkaus. Iki 2000 m. remonto pastate buvo fontanas (autorius Mindaugas Navakas), kurio po remonto neliko.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Apie LVJC .

Leave a Reply