Vilniaus Švenčiausiosios Marijos ramintojos (Augustinų) bažnyčia

Bažnyčia pastatyta 1746- 1768 metais. XVIII a. pabaigoje prie bokšto šonų pristatytos dvi patalpos. Augustinų vienuolyno namai pradėti statyti XVII a. pabaigoje, sujungiant senus namus. XVIII a. pabaigoje pastatytas pagrindinis korpusas prie Bokšto gatvės.

Bažnyčia yra stačiakampė trinavė, bazilikinės erdvės, su vienu pereinamu bokštu priekyje. Penki bokšto tarpsniai vienas į kitą labai panašūs, tik į viršų ritmiškai žemėja ir siaurėja. Visos bokšto struktūros branduolys yra cilindras, prie kurio įstrižai prijungtos pakaitomis piliastrų arba kolonų ir piliastrų grupės. Tokia plastiška banguota bokšto forma būdinga vėlyvajam barokui. Jo tarpsnių kompozicijos ištakas galima įžiūrėti Dresdeno Hofkirchėje.

Augustinų bažnyčios bokšto šalmą puošia liukarnos, kurios sudaro lyg nedidelį šeštą tarpsnį, būdingą Lietuvos barokiniams bokštams. Dėl sunkokų proporcijų ir monotoniško tarpsnių ritmo bažnyčios bokštas neprilygsta geriausiems Vilniaus barokinių bokštų pavyzdžiams. Nepalanki ir bažnyčios padėtis siauroje Senamiesčio gatvelėje, nors miesto panoramoje šis bokštas matomas gerai.

Bažnyčios vidinėje navoje yra turtingo profilio neištisinis antablementas, panašus kaip ir kai kuriose kitose Vilniaus bažnyčiose. Vargonų choro tribūna rymo ant dviejų keturkampių, iš visų pusių įgaubtų į viršų platėjančių piliorių. Choro tribūnos parapetas yra išlenkto kontūro, itin dekoratyvus.

Vienuolyno namai dviaukščiai, patalpos išdėstytos vienoje koridoriaus pusėje. Dalį patalpų dengia kryžminiai skliautai.

2017 m. vasarą bažnyčia perduota Vidaus reikalų ministerijai ir atvėrė duris įvairiems meno festivaliams. Bažnyčioje numatoma sukurti multifunkcines erdves, skirtas mokymams ir sielovadai, jos durys visada bus atviros meninėms iniciatyvoms bei bendruomenių veiklai. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje rengiami koncertai.

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Čerbulėnas, Klemensas. Vilniaus Švenčiausiosios Marijos ramintojos bažnyčia. // Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. – Vilnius, 1994.-T. II.-P. 137-139.
  2. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 172.
  3. Sovietmečiu išniekinta Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia prisikelia. 

Leave a Reply