Jono Meko vizualiųjų menų centras

Apie kuriamą vizualiųjų menų centrą tarptautiniu mastu garsus kino avangardistas Jonas Mekas kalbėjo taip: „Leiskite man pasvajoti, kas gi turėtų būti šiame centre be to, kad jame bus saugomi ir rodomi Jurgio Mačiūno ir Jono Meko darbai. Tai neturėtų būti tik muziejus – vieta, skirta jau sukauptoms kolekcijoms, t.y. tam, kas buvo sukurta J. Mačiūno, FLUXUS menininkų ir mano. Tai turėtų būtų vieta, skirta dabar gyvenantiems menininkams, dirbantiems kino, video, kompiuterinio meno ir mišrių žanrų srityse. Ir kartu tai turi būti centras, kuriame būtų paminėtuose žanruose kūrusių menininkų darbų apžvalga – nuo pradžios iki dabarties. Centras turėtų būti visų meno rūšių avangardo vėliavnešys.“

Išsikelti tokie Centro tikslai: populiarinti kino klasiką, intelektualųjį, dokumentinį ir nacionalinį kiną bei vaizdo meną;kaupti, saugoti ir nuolat eksponuoti garsių XX a. lietuvių išeivijos menininkų Jono Meko ir Jurgio Mačiūno kūrybą, bei įvairius su jų gyvenimu ir kūryba susijusius daiktus – eskizus, plakatus, nuotraukas, darbo atributiką, aparatūrą, buitinius rakandus; ieškoti, atrasti ir pasauliui parodyti jaunų Lietuvos vizualistų darbus.

VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras buvo įkurtas siekiant populiarinti kino klasiką, intelektualųjį, dokumentinį ir nacionalinį kiną bei vaizdo meną. Centras planuoja įkurti filmų archyvą, kuriame būtų sukaupti ir saugomi visi avangardinio kino duomenys.

Viena pagrindinių įkurto centro misijų – pasaulinio garso menininkų iš Niujorko Jurgio Mačiūno ir Jono Meko kūrybinio palikimo perkėlimas į Vilnių. 2007 m. Centras pasirašė sutartį su pasaulinio garso kinematografininku Jonu Meku dėl FLUXUS kolekcijos įsigijimo. FLUXUS kolekciją sudaro apie 2600 eksponatų ir tai yra trečia pagal dydį FLUXUS kolekcija pasaulyje po Niujorko Moderniojo meno muziejaus ir Štutgarto valstybinės galerijos. Fluxus (lot. flux „tekėjimas“) – 7-ame XX a. dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų, kompozitorių, architektų ir dizainerių judėjimas, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių sujungti įvairias menines technikas ir disciplinas, siekęs atsitiktinumo, nuotykio, atmetęs heroizmą ir su menu siejamą verslą.

Kolekcijoje – J. Mačiūno darbai skirti Film-Makers Cinematheque, Film Culture žurnalui, J. Meko projektams, išskirtiniai darbai ir dokumentacija, susiję su SOHO rajono įkūrimu, darbai ir tekstai iš privataus J. Mačiūno gyvenimo. Kolekcijoje yra sukaupti darbai tokių žymių avangardistų kaip Robert Morris, Nam June Paik, Jonas Mekas, Yoko Ono, On Kawara, Donald Judd, Yvonne Rainer, Alison Knowles, Michael Heizer, Joan Jonas, Claes Oldenburg ir daugelis kitų.

Susigrąžindamas į tėvynę dviejų įtakingiausių pasaulyje avangardistų, lietuvių išeivių Jono Meko ir Jurgio Mačiūno darbus, Vilnius pretenduoja tapti nauju XXI amžiaus pasauliniu FLUXUS centru.

2015 m. Centras iš Gynėjų g. 14 persikėlė į Užupį, Malūnų g. 8

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Apie mus.
  2. Jono Meko centras kraustosi į naujas patalpas Užupyje. // 15 min.

Leave a Reply