„Gotikinis“ gyvenamasis namas

Pirmoji žinia apie namą yra 1516 m. karališkųjų privilegijų sąraše, kuriame pažymima, kad namas priklausęs auksakaliui Klemensui, Žygimanto Senojo sprendimu atitenka Vilniaus katedros kapitulai. Klemenso namą XVI a. buvo pamėgę auksakaliai, kurie jį nuomodavo iš kapitulos. Buvo įsirengę net pirtį. Kapitulai namas priklausė iki 1940 m., buvo nuolat nuomojamas įvairiems klientams, XIX a. 4-dešimtmetyje čia buvo kepykla. Tarpukariu jame gyveno Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentai, banko direktorius, veikė krikščioniškos fotografijos ateljė.

Didžiausia gotikinio namo Pilies gatvės pradžioje fasado puošmena – pirmą ir antrą aukštus skirianti frizo juosta su susipynusių kryželių ir vertikalių stulpelių ornamentu, panašiu į romėniškus skaitmenis. XVII-XVIII a. čia stovėjo du namai. 1944 m. liepą vykusių mūšių tarp Vokietijos ir SSRS kariuomenių namų vidus išdegė. 1957-1958 m. pašalinus nuo fasadų tinką, atrastos vėlyvosios gotikos architektūrinės formos, datuojamos XV- XVI a. 1960 m. fasadai buvo atstatyti,  namai sujungti. Darbams vadovavo architektas Algimantas Umbrasas, pasiūlęs drąsius frontono atkūrimo projektus, tačiau jų įgyvendinti nesiryžta ir nuspręsta jį uždengti mediniu skydu. Frontonas restauruotas tik 1982 – 1986 m. pagal architekto Sauliaus Misevičiaus projektą.

Pirmosios žinios apie namus siekia 1514 m. 1678 m. namus įsigijo prelatas Benenediktas Jonas Žuchorskis, kuris juos perstatė baroko stiliumi, gotikinį fasadą užtinkavo. Ant pietinės namo dalies užstatė trečią aukštą. Frize tarp pirmojo ir antrojo aukštų ant gotikinio ornamento viršaus buvo nutapyti garsiausių Vilniaus vyskupų bei kanauninkų portretai. Prieš mirtį prelatas užrašė namus Vilniaus katedros kapitulai. XIX a. namų fasaduose iškirsti langai vitrinoms.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Čaplinskas, Antanas, Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė. – Vilnius: Charibdė, 2015, p. 116-117.
  2. Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius: kitos knygos, 2016, p. 60 – 65.

Leave a Reply