Kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“

Kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“ įkurtas 2006 metais. Tai Lietuvių kalbos instituto padalinys. „Lituanistikos židinio“ uždavinys yra patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikti visuomenei naujausias kalbotyros žinias, šviesti visuomenę aktualiais kalbos vartojimo klausimais, kelti lietuvių kalbos prestižą, motyvuoti moksleivius, kaip būsimuosius kalbos tyrėjus ir puoselėtojus, propaguoti lietuvių kalbą kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerę.

Muziejaus tikslai: populiarinti naujausias kalbotyros mokslo žinias; ugdyti domėjimąsi lietuvių kalba, kaip viena svarbiausių nacionalinės tapatybės ir pilietiškumo sąlygų; propaguoti Europos daugiakalbystės ir kultūrų dialogo idėjas.

„Lituanistikos židinyje“ eksponuojama daugybė kalbai svarbių archyvinių dokumentų, knygų ir asmeninių kalbininkų daiktų, tačiau muziejų iš kitų išskiria unikalūs liečiami kalbos žaislai, kompiuteriniai kalbos žaidimai, tarmių karaokė. Šioje ekspozicijoje galima įsitikinti, kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti ir kurį net galima paliesti rankomis.

Lietuvių kalbos židinyje orgnizuojamas Lituanistų forumas. Kalbininkai, literatai, mokytojai, redaktoriai, žurnalistai kviečiami rinktis į Forumą ir tartis aktualiais kalbos, kultūros, visuomenės švietimo klausmais.

Veikia specialistų edukacijos sistema. Rengiami aktualiais terminologijos, kalbos vartojimo klausimais seminarų ciklai lituanistams bei kitų sričių specialistams.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Muziejus „Lituanistikos židinys“.
  2. Zabarskaitė, Jolanta. Lituanistikos židinys: kalbos muziejus. – Vilnius, 2008.

Leave a Reply