Buivydiškių parkas

Buivydiškių parkas – didelis rekreacinės paskirties želdynas, apimantis senąjį Buivydiškių dvaro parką ir pokario metais įkurtą naująjį peizažinį parką šalia dabartinės Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto.

XVI a. Buivydiškių dvarą iki 1790 m. valdė Radvilos, vėliau dvaro savininkai dažnai keitėsi.

Buivydiškių dvaro parkas pradėtas kurti dar XVII a. Jį formuojant įtakos turėjo terasinis reljefas. Terasos ir tvenkiniai sudarė gamtinį karkasą, prie kurio buvo derinami želdiniai. Dauguma medžių buvo sodinami eilėmis ir karpomi. Parke tyvuliavo tvenkinys, buvo trys kanalai su tilteliais.

Pokario metais šalia senojo parko pagal žymaus kraštovaizdžio architekto Antano Tauro projektą greta to meto Buivydiškių technikumo buvo įkurtas naujasis peizažinis parkas, pasodinta daug egzotinių medžių ir krūmų (apie 50 rūšių ir formų).

1953 m. dvaro teritorijoje įsikūrė Buivydiškių tarybinis ūkis – technikumas. Sudervėlės upelio tvenkiniuose buvo auginamos žuvys.

Šiandien senajame dvaro parke įsikūrusi Buivydiškių pagrindinė mokykla. Parką ir tvenkinių sistemą supa privatūs sklypai. Tai kelia grėsmę senojo parko, kaip kultūros paveldo objekto, vientisumui.

Informacijos šaltiniai:

  1. Buivydiškės.
  2. Po Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkus / [Laimutis Januškevičius]. – 2017.
  3. Žemulis, Feliksas. Žalias Vilniaus rūbas plyšta ir nyksta.

Leave a Reply