Paminklas kunigui Broniui Laurinavičiui

Sostinės Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje esančiame skvere 2010 m. spalio mėn. iškilo paminklas kunigo disidento Broniaus Laurinavičiaus atminimui. Skverą papuošė dailininko Antano Kmieliausko rausvo granito skulptūra „Jėzus, nešantis kryžių“ ant didžiulio lauko riedulio, simbolizuojanti ėjimą į laisvę.

1981 m. lapkričio 24 d. šioje judrioje Vilniaus sankryžoje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo vienas ryškiausių okupuotos Lietuvos disidentų, Lietuvos Helsinkio grupės narys kunigas Bronius Laurinavičius (1913-1981), sovietų laikais kovojęs už žodžio laisvę, teisę į religinius įsitikinimus ir jų reiškimą, persekiotas sovietų specialiųjų tarnybų.

B. Laurinavičius 1938 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, ją baigė ir 1944 m. birželio 4 d. buvo įšventintas kunigu. 1944–1945 m. buvo vikaras Švenčionyse, 1945–1948 m. – Ceikinių (Ignalinos r.) parapijos administratorius. 1948–1956 m. klebonavo Kalesninkuose (Šalčininkų r.). Vėliau kunigavo Švenčionių rajono miesteliuose – Švenčionėliuose (1956–1968 m.) ir Adutiškyje (1968–1981 m.). Kunigas B. Laurinavičius nuo pat savo darbo pradžios įsitraukė į dvasininko ir į visuomeninę veiklą. 1976 m. lapkritį įsikūrusi Lietuvos Helsinkio grupė rinko ir fiksavo informaciją apie žmogaus ir tautų teisių bei laisvių pažeidimus ir perduodavo ją į užsienį. Nuo 1979 m. į šią organizaciją įstojo ir B. Laurinavičius. Dirbdamas įvairiose parapijose kunigas aktyviai kovojo už žmogaus ir tikinčiųjų teises, bendradarbiavo su pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjais. Ši veikla kurstė KGB dėmesį ir kėlė didžiulį pasipiktinimą. Kunigas buvo sekamas, tardomas, jo namuose darytos kratos. Kunigas žuvo iki šiol neišaiškintomis aplinkybėmis.

Atkūrus Nepriklausomybę, šviesios atminties kunigo nuveikti darbai ir atminimas buvo pagerbti disidento žuvimo vietą – jo vardu pavadintame skvere Kalvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje pastatytas ąžuolinis koplytstulpis. Prieš kelis metus skveras iš pagrindų sutvarkytas, čia pasodinta medžių, suklotos naujos plytelės, šalia esanti transporto stotelė pavadinta kunigo B. Laurinavičiaus vardu.

Kunigas Bronius Laurinavičius 2000 m. įrašytas į Katalikų Bažnyčios pasaulio kankinių sąrašą-martirologą, prezidento buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties) už narsą, ištvermę ir pasiaukojimą kovojant dėl tautos laisvės.

1991 m. B. Laurinavičiaus vardu pavadinta gatvė Vilniaus Naujosios Vilnios seniūnijos  Šiaurės kvartale (buv. P. Žižmaro akl.).

2013 m. minint kunigo Broniaus Laurinavičiaus 100-ąsias gimimo metines, Švenčionių rajono tarybos  sprendimu, buvusi Švenčionių miesto Mėžionėlių gatvė pavadinta B. Laurinavičiaus vardu. Tais pačiaus metais Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija išleido B. Laurinavičiui skirtą lankstinį. Taip pat Švenčionėlių bažnyčios šventoriuje yra pastatytas koplytstulpis kunigo atminimui. Jo autorius – medžio drožėjas, tautodailininkas Juozas Butkevičius (1915–1996).

Informacijos šaltiniai:

  1. Ambrasienė, JulijaNužudytas KGB užsakymu.
  2. Bronius Laurinavičius.
  3. Dviguba šventė Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje.
  4.  Marcišauskytė Jurašienė, Jolanta. Vilniaus skulptūrų kelias. – Vilnius, 2016. – P. 350.
  5. Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla.
  6. Paminklas kunigui, disidentui Broniui Laurinavičiui.
  7. Vilniaus skvere iškilo paminklas šioje vietoje KGB agentų nužudytam kunigui B.Laurinavičiui.
  8. Vilniuje pastatytas paminklas kun. B. Laurinavičiui atminimui.

Leave a Reply