Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai : kultūros ir informacijos centras

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė vargonininko šeimoje. 1885 m. baigė liaudies mokyklą. 1889–1892 m. muzikos mokėsi kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokykloje Plungėje. 1894–1899 m. studijavo Varšuvos konservatorijoje, o 1901 m. įstojo į Leipcigo konservatorijos kompozicijos klasę. Baigęs studijas, sugrįžo į Druskininkus, o 1903 m. vėl studijavo ir dirbo Varšuvoje.

1907–1908 m. M. K. Čiurlionis su pertraukomis gyveno, kūrė Vilniuje. Čia suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, kurioje eksponavo savo kūrinius. 1908 m. vadovavo „Vilniaus kanklės“ draugijos chorui, sudarė atskirą vyrų choro grupę, kuri dainavo jo paties harmonizuotas liaudies dainas. Koncertavo kaip pianistas ir dirigentas, rašė dailės ir muzikos klausimais. Prie Lietuvos dailės draugijos įkūrė Muzikos fondą kompozitorių kūrybai remti, buvo valdybos narys. Vilniaus architektūrinis peizažas atpažįstamas Čiurlionio paveiksle „Vyčio (Miesto) preliudas“.

Mirė Lenkijoje. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, aukščiausioje Literatų kalnelio vietoje. Antkapinį paminklą 1931 m. sukūrė skulptorius Juozas Zikaras. Paminklo formos asocijuojasi su M. K. Čiurlionio dailės kūrinių motyvais. 1965 m. paminklas rekonstruotas (archit. Eduardas Budreika).

1995 m. rugsėjo 24 d., minint 120-ąsias šio kūrėjo gimimo metines, Vilniuje, Savičiaus g. 11 (Senamiesčio seniūnija), kur 1907–1908 m. gyveno ir kūrė lietuvių kompozitorius ir dailininkas, įkurtas memorialinis kultūros centras – Čiurlionio namai. M. K. Čiurlionio namai yra memorialinė vieta. Vilniaus periodą primena tik ant sienos kabanti didelė M. K. Čiurlionio nuotrauka ir pušies šakelė. Nedideliame memorialiniame kambaryje įrengta tipologinė ekspozicija, kurioje autentiškų daiktų nėra, tačiau lankytojai mato labai panašų M. K. Čiurlionį supusio interjero vaizdą. Sukurtoje jaukioje aplinkoje yra ekspozicinė erdvė laikinoms teminėms parodoms ir kamerinė salė, kurioje vyksta muzikos koncertai, renginiai, konferencijos. Čia taip pat sukaupta didžioji dauguma leidinių apie M. K. Čiurlionio kūrybą – nuo pirmosios monografijos (1912 m.) iki pastarųjų metų albumų ir straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, skirtų M. K. Čiurlioniui. Iš anksto susitarus, lankytojams vedamos teminės ekskursijos, kurių metu suteikiama galimybė išsamiai susipažinti su menininko gyvenimu ir kūryba, taip pat pamatyti DVD filmus, kuriuose, skambant M. K. Čiurlionio muzikai, perteikiama senojo Vilniaus dvasia.

Taip pat 1995 m. m. ant šio pastato M. K. Čiurlioniui atidengta memorialinė lenta (skulpt. Mantas Paulauskas). Lentoje iškaltas menininko bareljefas ir įrašas: „Šiame name 1907-1908 metais gyveno Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“.

1965 m. Vilniaus vidurinei meno mokyklai (nuo 1994 m. menų gimnazija,) suteiktas M. K. Čiurlionio vardas. Nuo 2001 m. ji vadinasi Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla. Vilniuje nuo 1965 m. rengiamas Čiurlionio konkursas.

1968 m. prie namo Vilniaus g. 12 (Senamiesčio seniūnija), kuriame 1907–1908 m. gyveno ar tik lankydavosi pas čia gyvenusius pažįstamus dailininkus, buvo  pritvirtinta M. K. Čiurlioniui skirta memorialinė lenta.

2000 m., minint M. K. Čiurlionio 125-ąsias gimimo metines, Vilniuje, prie Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (T. Kosciuškos g. 11, Antakalnio seniūnija) atidengtas paminklinis biustas (dail. Žilvinas Landzbergas).

2010 m., pasitinkant M. K. Čiurlionio 135-ąsias gimimo metines, Čiurlionio namai išleido albumą lietuvių, anglų, rusų kalbomis „Čiurlionis Vilniuje“, kuriame atsispindi kompozitoriaus gyvenimo ir kūrybos periodas Vilniuje.

2012 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje, ant namo Liejyklos g. 9 (Senamiesčio seniūnija), atidengta memorialinė lenta (skulpt. Mikalojus Povilas Vilutis). Lenta skirta 1907 m. įsteigtai Lietuvių dailės draugijai bei jos steigėjams: Sofijai Gimbutaitei, Petrui Rimšai, Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Antanui Žmuidzinavičiui ir Jonui Vileišiui.

M. K. Čiurlionio vardu pavadinta Naujamiesčio gatvė, vedanti į Vingio parką.
M. K. Čiurlionio atminimas įamžintas Druskininkuose, Kaune, Plungėje, Varėnoje.

Informacijos šaltiniai:

  1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000. –  P. 125, 234.
  2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
  3. M. K. Čiurlionio namai : kultūros ir informacijos centras.

Leave a Reply