Pliaterių rūmai

Anksčiau buvę rokokiniai Pliaterių rūmai, kurių vidus ir parkas buvo sutvarkyti tuo metu madingu „kinišku“ stiliumi. XIX a. pradžioje šiuose rūmuose veikė restoranas „Kinija“.

Dvarelis Kosciuškos g. 36, pastatytas 1826 m. Michalo Radziševskio lėšomis, o 1850 m. atiteko Vilniaus vyskupui Vaclovui Žilinskiui. Manoma, kad jį projektavo Peterburgo architektas Vasilijus Stasovas. Dvarelis yra vaizdingoje Antakalnio vietoje, ant aukšto Neries kranto, apsuptas parko. Keturšlaičiu stogu dengtas nedidelio tūrio vienaukštis pastatas pagrindiniu fasadu nukreiptas į gatvę. Jo pusrūsis dėl žemėjančio į upę reljefo virtęs cokoliniu aukštu. Namo planas stačiakampis, patalpos išdėstytos ir koridorine, ir anfiladine tvarka. Pagrindinio fasado akcentas – keturių toskaninių kolonų portikas, iškeltas ant cokolio. Priešingame, į upę nukreiptame fasade įrengta portiko pavidalo terasa su keturiais kvadratiniais stulpais virš cokolio arkų. Visus fasadus skaido pakaitomis išdėstyti piliastrai ir langai, o pastogę juosia antablementas.

Tarpukariu čia buvo įsikūręs lenkų karininkų klubas, vadintas „kazino“, nacių laikotarpiu – Vokietijos kariuomenės štabas, o pokario pradžioje – 3-iojo Baltarusijos fronto vado Ivano Černiachovskio ir NKVD štabai. 1956 – 1990 metais čia buvo Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugija. Dabar čia įsikūrusios Danijos ir Nyderlandų ambasados.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Kazlauskas, Albertas. Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferiją. – Vilnius, 2017. – P. 43.
  2. Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio.  – Vilnius, 1994. – T. II, p. 392 – 393.
  3. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015. – P. 14.

Leave a Reply