Riedulių parkas ir kitos skulptūros šalia Santariškių klinikų

2000 – 2002 m. prie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų įkurtas Riedulių parkas. Čia yra skulptoriaus Liongino Virbicko sukurta penkių granito, medžio ir metalo skulptūrų ekspozicija po atviru dangumi, vadinama „LV pievelė“, taip pat Mindaugo Navako, Gedimino Akstino, Algio Lankelio, Deimanto Narkevičiaus sukurtos skulptūros. Nuo 2000 m. klinikų teritorijoje stovi trys skulptoriaus Jono Šimonėlio sukurtos granitinės skulptūros „Mamytė“, „Liepsna“, „Liūdnas“. Prie Santariškių klinikų pastatyti paminklai – koplytstulpiai Jonui Basanavičiui (tautodail. Algimantas Sakalauskas, 1998 m.), Vincui Kudirkai (tautodail. Antanas Česnulis, 1999 m.), Vytautui Didžiajam (tautodail. Algimantas Sakalauskas, 2000 m.). Tūkstančio ąžuolų parke 2000 m. atidengtas tautodailininko Jono Bugališkio stogastulpis Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti.

2016 m. birželio mėn. 3 d. Santariškių klinikų vidiniame kiemelyje (Santariškių g. 2) buvo atidengtas paminklas Gydytojo pašaukimui, medikų bendruomenei skirta skulptūrinė kompozicija „Lozoriau, kelkis“ (skulpt. Stanislovas Kuzma).

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 256.
  2. Žemaitytė-Petrauskienė, Aldona. Stanislovo Kuzmos triumfo valanda: [apie skulptūrinės kompozicijos „Lozoriau, kelkis“ atidengimo iškilmes Santariškėse, 2016 m. birž. 3 d.].  – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2016, birž. 11, p. 4; 

Leave a Reply