Skulptūra „Minotauro pasirodymas“

„Šekspyro“ viešbučio kieme yra tapytojo, fotografo, skulptoriaus Algio Griškevičiaus skulptūra „Minotauro pasirodymas“ – ažūrinis minotauras mina vienračio pedalus. A. Griškevičius mėgsta keisti tikrovės suvokimo stereotipus, menininkas yra įvairiapusis dailininkas, dirba tapybos, plakato, knygų iliustravimo, scenografijos ir fotografijos srityse, o jo minotauras jau šiuolaikinės skulptūros pavyzdys. Mėgindamas išsiveržti iš monotoniško tapybos rato, dailininkas meistrauja – pina ir kala. Ilgus amžius Antikos mitai turėjo padėti suprasti kultūros pasaulį, o Senojo Testamento pasakojimai – tikėjimo tiesas, kurios negalėjo būti „neteisingai” vaizduojamos. Iš esmės situacija pasikeitė XX a., o paskutinį šio amžiaus dešimtmetį dailei apskritai būdinga laisva, individuali mitų interpretacija. Dailininkai reprezentuoja savąjį mito turinį, kuria naują istoriją.

Daug dailininkų per savo kūrybą vienaip ar kitaip nors kartą prisiliečia prie mitinių pasakojimų. Kuomet menininkai imasi interpretuoti graikų mitus, jie juos savotiškai „sulietuvina“. Šiuo atžvilgiu, iš europietiškųjų kultūros šaknų mums pažįstami graikų mitai, apskritai yra nesvetimi, pažįstami didžiajai daliai žmonių, besidominčių kultūros dalykais. Tai patvirtina ir tas faktas, kad Graikijos mitų personažai mėgstami lietuvių menininkų. Labiau nei pagrindinius senosios Graikijos dievus, lietuviai menininkai mėgsta fantastinių būtybių personažus, labiausiai dėl jų fantastinės – pusiau žmogaus, pusiau gyvūno – išvaizdos. Minotaurą – cirko artistą – randame ir A. Griškevičiaus kūrinyje.

Informacijos šaltiniai:

  1.  Marcišauskytė-Jurašienė, Jolanta. Vilniaus skulptūrų kelias. – Vilnius, 2014. -P. 313.
  2. Šiaulų universitetas menų fakultetas Lina Zdanevičiūtė Menų studijų programos (specializacija: meno istorija) studentė Senųjų mitų interpretacijos šiuolaikinėje Lietuvos dailėje Magistro darbas Šiauliai, 2005 p. 22, 52, 58, 62.

Leave a Reply