Miesto sienos gatvė

Gatvė įgijo pavadinimą tik 2006 metais ir tuomet buvo įtraukta į oficialius žemėlapius ir žinynus. Įėjimas yra užrakintas, nes ji virto prabangaus daugiabučio namo koridoriumi. 1503 – 1522 metais statyta gynybinė miesto siena tapo nekilnojamojo turto kainą didinančiu interjero elementu. Tai 100 metrų ilgio gynybinės sienos atkarpa tarp Klaipėdos ir Trakų gatvių. 2000 metais į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą yra įrašyta 12 gynybinės sienos fragmentų, iš kurių garsiausi – prie Aušros Vartų ir bastėjos. Verslininkai Vilniaus miesto valdžiai žadėjo restauruoti šią sienos atkarpą ir nutiesti visiems prieinamą romantišką gatvelę, tačiau, 2007 metais bendrovei „Mūsų knyga“ perrašius turtą kitai bendrovei „MK investicija“, iš tiesų pavertė istorinį reliktą privačios valdos dalimi.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Miesto Sienos gatvė Vilniuje atsidūrė po užraktu.
  2. Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016, p. 48-49.

Leave a Reply