Bžostovskių rūmai

Šie rūmai yra gotikos, baroko ir klasicizmo architektūros mišinys. Pagrindinis korpusas yra ištisinėje namų eilėje, kitapus Vilniaus universiteto pastatų. Pagrindinio korpuso patalpos išdėstytos dviem ir viena eile. Pirmąjį aukštą įvažiavimas dalija į dvi nevienodas iš atskirų namų atsiradusias dalis: šiaurinę – beveik taisyklingo keturkampio plano, su laiptine kiemo pusėje, ir pietinę – siauresnę, netaisyklingesnę. Į pagrindinio korpuso pietinės dalies rūsius įeinama iš išvažiavimo, į šiaurinės dalies – iš pagrindinės laiptinės. Rūmų sienos plytų mūro (pagrindiniame korpuse iš dalies gotikinio), tinkuotos; stogai dengti čerpėmis. Įvažiavimas, pirmo aukšto laiptinė, dalis rūsių su cilindriniais ir kryžminiais skliautais.

Rūmų pagrindinis fasadas yra pereinamųjų iš vėlyvojo baroko į klasicizmą formų, būdingų ankstyviesiems Martyno Knakfuso kūriniams (po 1769 m. rekonstrukcijos nedaug pakito). Langai dekoruoti raiškiai profiliuotais trikampiais sandrikais ir apvadais, apačioje – originaliais, iš dalies augalinio motyvo reljefais. Įvažiavimo frontono viršuje yra reljefinis Nagurskių herbas. Puošnus pagrindinio korpuso kiemo fasadas. Įvažiavimą, laiptinę ir siaurą pietinės dalies patalpėlę jungia pirmo ir antro aukšto barokinės arkinės galerijos fragmentas, susidedantis iš dviejų plačių ir vienos siauros pusapskritės arkos. XVI a. sklypas, kuriame yra rūmai priklausė vyskupui. 1595 metais vyskupas Benediktas Vaina leido Jonui Dzenickiui statyti šalia alumnato namą, kuri dūmtraukiai būtų bendroje su alumnatu sienoje. Pagrindinio korpuso šiaurinėje dalyje išliko čia buvusio dar senesnio gotikinio pastato sienų. Toliau į pietus, šonu į gatvę, stovėjo kitas namas, kuris minimas 1640 metais. Abu namus 1667 ir 1667 metais nusipirko Kiprijonas Povilas Bžostovskis ir abu namus sujungė į vieną.

1748 metais rūmai degė, 1759 metais jie baigti atstatyti Juozapo Bžostovskio. 1760 metais rūmai atiteko Povilui Ksaverui Bžostovskiui (vadinamosios Pavlovo, arba Povilo, respublikos Turgeliuose netoli Merkinės, įkūrėjui). 1761 metais buvo pastatyti kiemo korpusai (oficinos), 1769 metais – dekoruota rūmų išorė ir vidus, manoma, kad pagal architekto Martyno Knakfuso projektą. 1772 metais rūmus nusipirko Žemaitijos pakamaris Jokūbas Nagurskis. 1790 metais juose buvo 29 kambariai su baltų švediškų koklių krosnimis ir židiniais, koplyčia, sienas puošė buazerijos ir polichromija. Po Naguskio mirties, 1802 metais rūmai parduoti Oginskiams. 1808 – 1823 metais kiemo korpusai išplėsti ir sujungti su pagrindiniu korpusu. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje savininkas Mykolas Oginskis nuomojo rūmus miestiečiams. Nuo 1887 metų vieną 6 kambarių butą nuomojo gydytojas Vladislavas Zahorskis, daug rašęs apie Vilniaus architektūrą, rinkęs padavimus. Rūmai rekonstruoti 1888 – 1890 metais pagal architekto Kipriano Maculevičiaus, 1957 metais pagal Albino Purio projektus. Pagrindiniame korpuse buvo įrengta kavinė, dėl virš durų kabėjusios statinaitės vilniečių vadinta „Po bačka“. Nuo 1982 metų rūmai rekonstruojami ir iš dalies restauruojami pagal architektės Aldonos Švabauskienės projektą. Pagrindinis korpusas ir dalies kiemo korpusų pritaikyti vaistinei, kiti – butams. Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas į Kultūros vertybių registrą įtrauktas 2009 metais

2016 metais aukcione už 2 milijonus eurų rūmus įsigijo verslininkas Mindaugas Mizaras, ketinantis juose įrengti viešbutį arba klinikas.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Bžostovskių rūmai // Čaplinskas, Antanas, Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija. Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės. – Vilnius, 2008, p. 141- 147.
  2. Karsokaitė, Viktorija. Už 2 mln. eurų rūmus Vilniaus centre įsigijęs verslininkas svarsto juos nuomoti per „Airbnb“.
  3. Stoma, Saulius. Bžostovskių rūmai  // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T.1,  p. 546 – 547.

Leave a Reply