Antokolskio namas

Skulptorius Markas (Morduchas) Antokolskis 1843 m. lapkričio 2 d. gimė Vilniuje, Antakalnyje arba Subačiaus gatvėje, grafo Eustachijaus Tiškevičiaus rekomenduotas 1862 – 1868 m. mokėsi Sankt Peterburgo menų akademijoje. 1868 – 1870 m. gyveno Berlyne. 1871 m. tapo Sankt Peterburgo Dailės akademijos akademiku. 1872 – 1878 m. gyveno Romoje. 1878 – 1900 m. – Paryžiuje. Iš pradžių kūrė medžio drožinius, vaizduojančius žydų buitines temas, vėliau – skulptūras istorinėmis ir filosofinėmis temomis. Sukūrė realizmo ir akademizmo stiliaus Rusijos istorinių asmenų – imperatorių Petro I, Jekaterinos II, Aleksandro II, metraštininko Nestoro portretinių skulptūrų ir paminklų. Sulaukė priekaištų iš rusų antisemitų, kad jis neturįs teisės vaizduoti Rusijos istorijos ir krikščioniškų temų, o iš žydų veikėjų – kad vietoje Gaono sukūrė Nestoro skulptūrą, todėl įsižeidęs išvyko į užsienį.

Gyvenamasis namas, kuriame gyveno garsusis skulptorius stovi jo vardo gatvės vakarinėje pusėje. Pastatas plytų mūro, 6 korpusų su dvejais vidaus kiemais, sudėtingo plano, 28 butų. Namas statytas XV a. pabaigoje ar XVI a. I pusėje, ne kartą perstatytas. 1973 rekonstruotas pagal architektės Ninos Masaitienės projektą. 1872 metais, vedęs Eleną Apatovą, skulptorius M. Antokolskis namą gavo kaip kraitį ir pavedė tvarkyti savo tėvui. Spėjama, kad jo giminaičiai, norėdami nuslėpti M. Antokolskio tėvo, smuklininko, profesiją ir skulptoriaus tikrąjį vardą bei gimimo vietą, prie šio namo įvažiavimo angos sienos XX a. pradžioje pritvirtino memorialinę lentą, kurioje įrašyta, kad skulptorius gimė ir gyvena šiuose namuose. Antokolskio amžininkas Vladimiras Stasovas teigė, kad jis gimė ir augo tėvo namuose Subačiaus gatvėje. Skulptorius daugiausia gyveno Vakarų Europoje. Šiame name jis lankydavosi būdamas Vilniuje. 1903 m. pastatytas jo sukurtas paminklas Jekaterinai II (1915 m. šis vilniečių nemėgstamas paminklas išvežtas į Rusiją ir perlydytas į patranką).

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1.  Valiuševičiūtė, Apolonija. Antokolskio namas. // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T.1,  p. 223.
  2.  Venclova,Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006, p. 147 – 148.

Leave a Reply