Paminklas masinių žydų žudynių aukoms atminti

1898 m. Varšuvos bankininkas Ipolitas Vavelbergas Peterburgo EKO bendroves atstovas pranešė, kad bus statomi pigių butų namai, skirti neturtingiems Vilniaus žydams. Architektas Eduardas Goldbergas suprojektavo du namus, ir 1902 m. jie jau buvo pastatyti. Iš viso namuose buvo 200 butų. Čia gyveno neturtingi žydai, studentai, kurie ruošėsi vykti į Palestiną ir užsiimti ten žemės ūkio darbais. 1941 m. daug šių namų gyventojų žuvo pirmose naikinimo akcijose, kitus spalio 6 d. vokiečių okupacinė valdžia nukreipė į getą. Vietoje jų „rusiškame gete“ apgyvendinti rusų Raudonosios Armijos karininkų žmonos ir vaikai, kurie nespėjo evakuotis. 1943 m. antroje rugsėjo pusėje šiuose namuose buvo sukurta žydų darbo stovykla. Čia iš Vilniaus geto perkelti kvalifikuoti darbininkai – staliai, mechanikai ir kt. NKP/OST autoparko dirbtuvės buvo pirmuose abiejų pastatų aukštuose. 1944 m. sausį stovykloje buvo 1238 žmonės, tų pačių metų gegužės viduryje – mažiau kaip tūkstantis, nes kiti buvo perkelti kitur, arba pabėgo, daug vaikų žuvo per vadinamąją „vaikų akciją“.

Stovykla veikė iki vasaros. Liepos 1 d. autoremonto dirbtuvių viršininkas majoras Karlas Plagė (1897 – 1957, 2004 m. Jad Vašemo institutas Jeruzalėje pripažino jam Pasaulio teisuolio vardą) perspėjo darbininkus dėl SS rengiamos „evakuacijos“ taip išgelbėdamas apie 150 – 200 žmonių. 1993 m. vasarą buvę darbo stovyklos ir geto kaliniai, jų giminaičiai, vaikai ir vaikaičiai atvyko į paminklo žuvusiems atidarymą. Paminklą sukūrė skulptorius Levas Kaplanas, finansavo buvęs Vilniaus geto kalinys Jakovas Preneris, kurio giminaičiai žuvo šioje darbo stovykloje. 1991 m. Ješajahu Epšteino pastangomis surinktomis lėšomis pastatytas antkapinis akmuo žydams, sušaudytiems darbo stovykloje ir ant vieno iš namų fasado pritvirtinta atminimo lenta. 2015 m. rugsėjo 24 d. Holokausto aukų atminimo skverelyje atlikta muzikinė-poetinė instaliacija „Subačiaus gatvė. Getas“, kurios metu skaitytos poetės Vidmantės Jasukaitytės eilės, Žeraldo Povilaičio oratorijos „Balsai iš po žemių“ fragmentai.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Генрих, Аграновский, Ирина, Гузенберг. Вильнюс: по следам Литовского Иерусалима Памятные места еврейской истории и культуры. Путеводитель. – Вильнюс: Vilnia, 2011, с. 488 – 494.
  2. Projektas: Subačiaus gatvė. „Getas“. 

Leave a Reply