Aleksandro Puškino literatūrinis muziejus

Aleksandras Puškinas (1799 – 1837) – rusų romantizmo poetas ir rašytojas, laikomas geriausiu rusų poetu ir modernios rusų literatūros pradininku. Jis taip pat rašė istorinę beletristiką. Jo kūrinys „Marija: rusiškos meilės istorija“ vaizduoja Rusiją valdant Jekaterinai II. XIX a. trečiajame dešimtmetyje jis susipyko su valdžia ir buvo ištremtas į pietinę Rusijos dalį. Esant stipriai vyriausybės cenzūrai ir neturėdamas galimybės keliauti ar spausdinti savo kūrinius, Puškinas parašė savo žinomiausią pjesę, dramą „Borisas Godunovas“, kurį išspausdinti galėjo tik metai po parašymo. Jo eiliuotas romanas „Eugenijus Oneginas“ buvo dalimis išspausdintas 1825–1832 metais. Dėl jo politinių įsitikinimų bei įtakos Rusijos maištininkų kartoms, Puškinas bolševikų buvo vaizduojamas kaip priešininkas buržuazinei literatūrai ir kultūrai bei kaip sovietinės literatūros ir poezijos pirmtakas.

Namas turi tris įėjimus. Vidaus išplanavimas mažai tepakitęs, būdingas XIX a. dvarams. Pamatai akmeniniai, rąstų sienos apkaltos lentomis; stogas ir stogeliai gegninės konstrukcijos, dvišlaičiai, dengti skarda. 1935 m. Varvarai Puškinai mirus, jos sodybą ėmė globoti Vilniaus rusų draugija. 1940 m. jame įsteigtas Puškino literatūros muziejus, kuris buvo atidarytas 1948 m. po Antrojo pasaulinio karo namas remontuotas: uždaryti buvę įėjimai į valgomąjį ir biliardinę, pristatyta veranda. Pastatai pakalnėje ir sodas neišliko. Pagal liekanas atkurtas parketas, sienų apmušalai, lubų rozetės ir sijų gembės.

Muziejaus ansamblį sudaro be namo, parkas su tvenkiniais, šeimyninės Grigorijaus ir Varvaros Puškinų kapinaitės, 1906 m. pastatyta Šv. Varvaros koplyčia. Muziejuje veikia ekspozicijos „A. Puškino gyvenimas ir kūryba“, „A.Puškinas ir Lietuva“. Eksponuojami A. Puškino kūrinių vertimai, sceniniai veikalai, lietuvių dailininkų iliustracijos. Memorialinę ekspoziciją sudaro šeši autentiškai apstatyti XIX a. pabaigos kambariai, kuriuose eksponuojami baldai su Puškinų giminės herbais, fotografijos. Valgomajame išlikęs autentiškas mozaikinis parketas. Saugoma 21 A. Puškino knyga iš 34 išleistų A. Puškinui gyvam esant. Saugoma ir keletas paties poeto A. Puškino daiktų: du krėslai ir stalelis. Muziejus nuolat rengia dailės, literatūros, fotografijos, numizmatikos, taikomojo meno parodas.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Pasižvalgymai po Vilnių. Miesto mikrorajonai. – Vilnius, 2015, p. 160.
  2. Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016, p. 592 – 593.
  3. Rupeikienė, Marija. Markučių dvaro namas. // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988,.- T.1, p. 464 – 465.

Leave a Reply