Pūčkorių palivarko sodyba

Palivarkas – nedidelis dvaras – feodalinių laikų Centrinės ir Rytų Europos šalių dvaro padalinys su atskira sodyba, ūkiniais pastatais, dirbamomis ir kitomis žemėmis, sudaręs atskirą ūkininkavimo vienetą.

Puškarnios dvaras atodangos papėdėje gyvavo jau 14 a., tačiau iki šių dienų išliko tik 18 ir 19 a. pradžios palivarko pastatų kompleksas, išsidėstęs abipus Vilnios. Iki 18 a. vidurio priklausęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės iždui ir buvęs Artilerijos vadovybės žinioje, dvaras su 6 valakais žemės vėliau atiteko lenkų didikams: Zaborovskiui, Loskarevui, Sidorovičiams, Izmailskiams. Puškarnios dvare 19 a. viduryje veikė vienas didžiausių Lietuvoje malūnų, kuriame buvo net dvylika girnų. Jis išsiskyrė ne tik savo dydžiu, bet ir puikia apdaila. Mūriniame vieno aukšto pastate (su atskirai stovinčiu aukštu kaminu) 19 a. pabaigoje buvo įkurtas medienos, o vėliau – popieriaus fabrikas.

Fabrikas buvo mūrinis, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu, su atskirai stovinčiu aukštu kaminu, fasadą puošė pusapvalės angos. Užtvenktos Vilnios vanduo krisdamas į kanalą, suko fabriko bei malūno mechanizmus. Čia buvo gaminamas kartonas, popierius bei medienos žaliava, kurie buvo tiekiami Kučkuriškių popieriaus fabrikui. 20 a. pradžioje fabrikas plėtėsi – iškilo antrasis pastato aukštas. Pirmojo pasaulinio karo metu visi įrenginiai buvo išgabenti į Vokietiją. Tarpukariu fabriko veikla nebuvo atgaivinta, nes Vilnioje trūko vandens. Po antrojo pasaulinio karo fabrikas virto griuvėsiais.

Šiandien yra išlikęs senasis vandens kanalas, užtvankos, vandens malūno liekanos, dalis fabriko pastatų, restauruotų sovietiniais laikais. Dešiniajame Vilnios krante šiuo metu stovi buvusio kumetyno medinis vieno aukšto gyvenamasis namas, kurį suremontavo dabartinė pastato savininkė, paveldėtoja L. Patapienė, šalimais – daržinė, svirnas ir tvartas. Kairiajame upės krante – beveik nepakitęs medinis su mūriniais pamatais gyvenamasis namas, kadaise turėjęs puošnų interjerą. Sutvarkytas vaismedžių sodas kviečia vilniečius kultūringam poilsiui gamtoje. Pūčkorių palivarko sodyba (ponų namas, svirnas, kluonas, kumetynas, tvarto ir vandens malūno liekanos) įrašyta į saugotinų kultūros vertybių sąrašą.

Informacijos šaltiniai:

  1. Gamtos kampeliai Vilniuje
  2. Pavilnių regioninis parkas
  3. Pūčkorių pažintinis takas
  4. Pūčkorių polivarko sodyba
  5. http://www.vilnijosvartai.lt/vietoves/puckoriai/

Leave a Reply