Moniuškos skveras

Tai nedidelis skveras priešais šv. Kotrynos bažnyčią, kurio centre – iš trijų mažai tarpusavyje derančių skirtingu laiku sukurtų ir skirtingų stilių dalių bronza padengtas paminklas. Šis paminklas skirtas kompozitoriui Stanislovui Moniuškai (1819 – 1872), kuris 18 metų gyveno Vilniuje (vadinamajame Miulerių name, dabartinis adresas Vokiečių g. 26) atminti. Biusto aukštis 0, 69 m. Jis realistinis, kiek apibendrintų formų, buvo skirtas interjerui su masyviu neobarokinių formų postamentu.

Paminklui panaudotas 1899 m. sukurto Aleksandro Puškino postamentas (poeto biustas stovėjo priešais Gedimino kalną, 1914 m. išvežtas į Rusiją). 1922 m. minint Moniuškos mirties 50-ąsias metines, postamentas perkeltas į dabartinę vietą. Ant postamento uždėtas cementinis Moniuškos biustas – Šv. Jono bažnyčios, kur kompozitorius kadaise vargonavo, vargonų tribūnoje esančio biusto (skulptorius Boleslovas Balzukevičius) kopija. 1978 m. cementinis biustas pakeistas minerosiniu. Kompoziciją sukūrė Vilniaus magistrato technikos skyriaus vadovas L. Piegutowskis. Cokoliui pritaikytas vienas iš Jekaterinos II paminklo luitų, postamentui, kaip minėta – A. Puškino paminklo pjedestalas.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Pocevičius, Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų. – Vilnius, 2016, p. 586 – 591.
  2. Stankevičienė, Regimanta. S. Moniuškos paminklas. // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T.1, p. 181 – 182.

Leave a Reply