Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia

Bažnyčia, parapijos namai ir klebonija pastatyti Viršuliškių mikrorajone, aukštėlesnėje kalvoje, pušynų apsuptyje. Greta bažnyčios suprojektuotas varpinės bokštas su pusapskritimio formos koplytėle. Bokštą būtų galima matyti iš Laisvės alėjos ir Ozo gatvės. Deja, ir bokštas, ir koplytėlė nebuvo pastatyti. Pietinėje bažnyčios sienoje įstatyti dešimt didelių langų – aliuzija į dešimt Dievo įsakymų. Statant bažnyčią ypatingas dėmesys teko šviesai. Tiek išorėje, tiek viduje natūralus apšvietimas modeliuojamas taip, kad virstų ženklu, ypatinga dieviška šviesa.

Projektuoti bažnyčią buvo neįprasta užduotis Lietuvos architektams. Pasibaigus keliems konkurso etapams buvo sudaryta jungtinė architektų grupė, kuriai vadovavo architektas Gediminas Baravykas. Lėšų bažnyčios statybai paaukojo parapijiečiai, parėmė Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Pirmieji iškilo mūriniai parapijos namai. 1991 metais pašventinta koplyčia, laikinasis prieglobstis tikintiesiems, kol buvo statomas bažnyčios pastatas. Tais pačiais metais  vyskupas Juozas Tunaitis pašventino kertinį naujosios bažnyčios akmenį. Po penkerių metų Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje jau buvo laikomos pirmosios šv. Mišios.

Ši šventovė – pirmoji Vilniuje, pastatyta po pusšimčio sovietinės okupacijos metų. 1988 metais įsteigta parapija, sujungusi keturis sovietmečiu pastatytus mikrorajonus, iki tol neturėjusius dvasinio ganytojo.

Bažnyčia paskirta palaimintojo Jurgio Matulaičio garbei – kaip padėka už sunkų ir ištvermingą vyskupo darbą Katalikų bažnyčios labui. Vyskupas paskelbtas palaimintuoju 1987 metais, minint Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.

Informaciniai šaltiniai:

  1. Viliūnienė, Gina. Vilniaus šventovės: istorija, legendos, asmenybės, dabartis . – Vilnius, 2012,  p. 334 -339
  2. Vilnius, 1900-2012 : naujosios architektūros gidas . – Vilnius,  2011, p. 182-183.

Leave a Reply