Misionierių sodai

Misionierių sodų pavadinimas kilęs nuo į Vilnių 1685 metais pakviestų misionierių, kurie po dviejų metų įsikūrė jiems dovanotuose Jeronimo Sanguškos rūmuose, Subačiaus priemiestyje. 1730 m. pastatyta Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia (Misionierių bažnyčia). 1739–1744 m. ir 1751 m. pagal misionieriaus Jono Šreterio projektą pastatyti vienuolyno pastatai. 1750–1754 m. Misionierių bažnyčia pagal architekto Jono Kristupo Glaubico projektą buvo rekonstruota. Vieta, kurioje iškilo bažnyčia su vienuolynu, misionierių buvo pavadinta Išganytojo kalnu. Vienuolių valdose buvo du vaismedžių sodai (su beveik 300 vaismedžių), angliškas sodas pasivaikščiojimams, penki tvenkiniai, čia tekėjo šaltiniai, todėl miestiečiai kalną, ant kurio stovėjo vienuolynas, vadindavo „rojumi“.

Atvykę misionieriai aktyviai dalyvavo kultūrinėje, švietėjiškoje veikloje, rūpinosi špitolių beturčiams ir beglobiams steigimu, prižiūrėjo Rasų kapines. Rūmuose įkūrė Vilniaus vyskupijos kunigų seminariją, garsėjusią didžiausia tarp Vilniaus vienuolynų biblioteka. XVIII a. seminarijoje mokėsi bei dėstė matematiką Laurynas Stuoka-Gucevičius. 1799–1832 m. vienuolyne veikė vyskupijos spaustuvė, o nuo 1803 m. – parapinė mokykla. 1810 m. misionieriai įkūrė auklėjamąjį institutą kurčnebyliams. 1831–1839 m. vienuolyne buvo įrengtas kalėjimas, kalinti 1830–1831 m. sukilimo dalyviai ir S. Konarskio organizacijos veikėjai.

1844 m. caro įsaku bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. 1859 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems. Vienuolyno pastato paskirtis dažnai kaitaliota: buvo panaudotas karo ligoninei (1844), stačiatikių dvasinei konsistorijai (1848), kilmingųjų panelių institutui (1856), psichiatrijos ligoninei (1859), labdarybės draugijai (1874), 1915 m. atiteko Vilniaus miesto valdybai. 1920 m. dalis valdos grąžinta misionieriams. XX a. 6 dešimtmetyje–XXI a. pradžioje pastatuose buvo įsikūrusi ligoninė, bažnyčia iki šiol naudojama kaip Lietuvos nacionalinio muziejaus saugykla.

Šiuo metu, konkursą dėl Misionierių sodų atnaujinimo laimėjo savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“ ir tikimasi, kad istorinis objektas bus restauruotas per 2016–2018 metus. Atnaujinto komplekso paskirtis bus kultūrinė ir edukacinė. Planuojama, kad čia įsikurs choras, bus perkelta pradinė mokykla, atsidarys koncertų salė. Numatyta atkurti sodų sistemą, restauruoti tvenkinius, želdynus, šaltinių trasas, istorinį reljefą su autentišku kraštovaizdžiu, atsiveriančiu nuo Sanguškų rūmų.

Informaciją parengė:

Gabija Bučytė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčia.
  2. Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis.

Leave a Reply